Аналіз і синтез як найважливіші методи дослідження змін систем управління виробництвом

Грамотне управління - основний двигун розвитку виробництва. Якщо протягом багатьох століть виробництво розвивалося вкрай повільно, то зараз воно являє собою динамічну систему, в якій прагнення до постійного вдосконалення є однією з необхідних передумов його існування. Основним механізмом, за допомогою якого досягається цей динамізм, є система управління, дослідженням якої займаються не тільки вчені-економісти, а й власне менеджмент компанії.

Аналіз і синтез

Методологія дослідження систем управління

До основних методів, за допомогою яких відбувається вивчення функціонування системи управління, варто віднести аналіз і синтез. Їх основне призначення полягає в тому, щоб на основі статистичних даних виявити основні проблеми підприємства, включаючи недоліки в структурі управління, і знайти шляхи для їх подолання.

Основні функції

Аналіз і синтез в економіці будь-якого підприємства виконують функцію обробки первинних даних, отриманих за допомогою збору базових кількісних і якісних показників. Ці методи просто незамінні при виробленні основних шляхів вдосконалення системи управління виробництвом, а також при виявленні загального стану організаційної, економічної і технічної систем того чи іншого підприємства.

Аналіз і синтез в економіці

Нерозривний зв`язок понять

Аналіз і синтез відносяться до тих методів, які знаходяться в дуже тісному методологічної зв`язку один з одним, і тому повинні застосовуватися виключно спільно. Крім того, розглядаючи проблему дослідження системи управління виробництвом, слід враховувати той факт, що обидва ці методу є фундаментом системного підходу, який розглядає будь-яке явище як складний комплекс різноманітних взаємин.

Аналіз і синтез систем управління

Коротка характеристика синтезу та аналізу

З точки зору основ методології, аналіз являє собою особливий інструмент дослідження, за допомогою якого виявляється, наскільки відповідає система управління компанією тим навколишнім соціально-економічним умовам, в яких здійснюється її діяльність. Синтез ж необхідний для того, щоб дати характеристику основним структурним компонентам підприємства, виявити основні шляхи та механізми їх взаємодії.

Аналіз і синтез як методи оцінки сьогодення і майбутнього компанії

Таким чином, аналіз і синтез - це найважливіші складові при розгляді методу управління організації з точки зору її визнання в якості складної системи. При цьому оцінюється не тільки внутрішній стан даної організації в конкретний момент, але і те, наскільки вона конкурентноздатна в тих чи інших соціально-економічних умовах.

Циклічність як важливий аспект дослідження виробництва

Аналіз і синтез систем управління виробництвом - циклічно повторюються процедури, постійно змінюють один одного. У кожній з них можна виділити по два структурних компонента: в аналізі - дроблення на частини єдиного цілого для подальшого поліпшення діяльності кожного з компонентів, а в синтезі - приведення цих компонентів до спільного знаменника, що веде до їх об`єднання в єдине ціле. Такий підхід є найбільш оптимальний варіант постійного вдосконалення підприємства. При цьому аналіз і синтез виступають тут тієї науково-методологічною основою, яка сприяє знаходженню найбільш вигідних шляхів вирішення виникаючих проблем.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!