Навіщо потрібен аналіз виробництва і реалізації продукції?

Основною умовою успішної діяльності будь-якого підприємства є наявність чіткої виробничої програми. Далі розглянемо докладніше її складові. З`ясуємо, що собою представляє аналіз виробництва і реалізації продукції, для чого він потрібен.аналіз виробництва і реалізації продукції

виробнича програма

Розробляється вона фахівцями компанії з урахуванням двох основних показників. До них відносять обсяг виробництва і реалізації продукції. Ці параметри взаємопов`язані між собою. Однак при розробці виробничої програми важливість кожного з них залежить від економічної ситуації на ринку. Обсяг випуску продукції виходить на перше місце в умовах необмеженого попиту. Але при цьому має місце обмеженість виробничих потужностей. Обсяг реалізації продукції важливий в умовах насичення ринку товаром і наявної сильної конкуренції. Тобто необхідно розрахувати кількість виробів, яке підприємство зможе продати.

Значення показника

Обсяг реалізації - один з найважливіших узагальнюючих параметрів, який відображає валовий дохід підприємства, його прибуток і характеризує діяльність в цілому. В межах конкретно взятої країни це важливий економічний індикатор. Завдяки йому розробляються умови для подальшого розвитку виробництва, здійснюється відшкодування виробничих витрат і відображається рівень життя населення.

Стратегічні плани компанії

До найважливіших внутрішніх процесів виробничого підприємства відносяться планування обсягу продажів і їх аналіз, оскільки саме в процесі планування визначаються основні стратегічні цілі і способи їх досягнення. Вони мають велике значення на підприємствах сільськогосподарського спрямування. Аналіз виробництва продукції тваринництва і рослинництва дозволить визначити загальні витрати, прибуток і рівень рентабельності організації. аналіз виробництва та продажу продукції

Дослідження конкретного сегмента ринку

Основною умовою успішного функціонування підприємства є розробка стратегічних цілей і визначення оптимального товарного асортименту, який зможе виробляти організація. Визначаються ці показники на основі ретельного дослідження ринку, аналізу конкретного сегмента, характеру і структури попиту. Результати досліджень дозволять своєчасно оновити асортимент, вдосконалити виробничі потужності, визначити потребу підприємства в робочій силі, додаткових інвестиціях і матеріальних ресурсах. Крім цього, можна спланувати обсяг реалізації товару, розрахувати оптимальну ціну і визначити місця реалізації. Підприємець, здійснюючи аналіз виробництва та продажу продукції, може розрахувати фінансову стійкість підприємства і результат діяльності. аналіз виробництва і реалізації продукції

Випуск товарів для задоволення суспільних потреб

В умовах ринкових відносин діяльність виробничого підприємства спрямована на виготовлення різноманітних благ. Призначенням їх є задоволення суспільних потреб. Виробництвом цих благ займаються окремі компанії, які з метою отримання прибутку здатні розробити технологію виготовлення і максимально ефективно організувати процес. З економічної точки зору випуск товарів здійснюється підприємством до тих пір, поки він не задовольнить попит і не перестане приносити прибуток. Визначити, яку саме продукцію виробляти і в якій кількості її потребують ринок, можна за допомогою показників:

- норми прибутку;

- курсу акцій і валют;

- позичкового відсотка;

- попиту і пропозиції. аналіз виробництва та продажу продукції

Оцінка основних виробничих показників

Кожен підприємець, здійснюючи аналіз виробництва і реалізації продукції, намагається знайти оптимальне рішення організації технологічного процесу. Тобто виробити і реалізувати максимальну кількість виробів при мінімальних витратах. А також підібрати вигідний варіант збільшення обсягу виготовляється товару і поліпшення його якості з залученням внутрішніх і зовнішніх ресурсів. Аналіз виробництва і реалізації продукції - процес клопіткий і надзвичайно важливий на підприємствах. Під час його здійснення досліджуються показники якості товару, ритмічності його виготовлення, асортименту, структури, обсягів виробництва і реалізації. Дослідження проводиться з певною метою. Зокрема, виконуються наступні завдання:

аналіз виробництва продукції тваринництва

- вивчення динаміки показників якості товару і обсягу структури;

- оцінка існуючих бізнес-планів, звірка планових показників з реальною ситуацією на виробництві;

- виявлення додаткових резервів, які можуть вплинути на збільшення обсягів випуску і збуту;

- розробка додаткових варіантів, які здатні поліпшити якість товару, розширити його асортимент і підвищити темпи зростання.

недоліки процесу

Дуже часто аналіз виробництва і реалізації продукції дозволяє своєчасно виявити причини, які гальмують процес виготовлення, і вжити відповідних заходів для їх усунення. Найчастіше такими причинами є:

- недоліки в організації технологічного процесу;

- нераціональне використання наявних трудових ресурсів;

- виготовлення бракованих товарів;

- неефективне використання матеріальних і фінансових ресурсів.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!