Можливі шляхи зниження собівартості продукції

Ефективна організація виробництва передбачає таке використання ресурсів і організацію виробничого процесу, завдяки яким витрати виявляться мінімальними при одночасному зростанні такого показника, як прибуток. Саме тому важливе значення приділяється такому питанню, як шляхи зниження собівартості продукції. Шляхи зниження собівартості продукціїАдже від рівня купівельної спроможності населення залежать і обсяги виробництва. Далі мова піде про основні чинники, що впливають на даний показник, а також про можливі резервах. Але для початку необхідно зазначити, що таке собівартість. Це економічний показник, який становить витрати підприємства на виготовлення і реалізацію будь-якого товару в грошовому еквіваленті. Саме в собівартості відображаються ступінь освоєння технології, рівень виробництва і організації виробництва, раціональність використання ресурсів та інші сфери зайнятості господарюючого суб`єкта. Саме тому важливо знаходити всі можливі шляхи зниження собівартості продукції. Адже це дозволить не тільки збільшити прибуток, але і створити резерви для розширеного відтворення, удосконалити заходи матеріального стимулювання співробітників, підвищити конкурентоспроможність вироблених товарів, в цілому поліпшити фінансовий стан організації.

Фактори зниження собівартості продукції

Фактори зниження собівартості продукціїФактор № 1

У такий важливий аспект, як шляхи зниження собівартості продукції, в першу чергу повинна бути приділена увага підвищенню технічного рівня всього виробничого процесу. Сюди відносять нові технології, механізацію, а також автоматизацію, можливості застосування сучасного сировини і матеріалу, суттєві перетворення конструкції виробів і інші елементи.

Фактор № 2

Важливий також такий фактор, як рівень організації трудового і виробничого процесів. шляхи зниження собівартості продукції можуть бути різними. Одним з них є проведення заходів, спрямованих на вдосконалення організації праці і в цілому виробничого процесу. Це може бути зменшення транспортних витрат, підвищення показника ефективності експлуатації основних фондів, перетворення всієї системи постачання та інші.

Фактор № 3

Визначення резервів зниження собівартості продукціїНе можна залишити без уваги і такі важливі параметри, як обсяг вироблених товарів та їх структура. Зміна в кількості виготовленої продукції може привести до відносного скорочення витрат, які відносять до групи умовно-постійних.

Фактор № 4

До даної групи відносять ті елементи, які включають перетворення, що стосуються якості сировини, його складу та інші аспекти. Прямим чином впливає на рівень собівартості і те, наскільки раціонально використовуються природні ресурси на підприємстві.

Фактор № 5

Також хочеться відзначити галузеві особливості. Це введення нових виробничих підрозділів, освоєння виробництв на діючих підприємствах та інші. Вони припускають ліквідацію застарілих цехів і відкриття нових, основою яких служать високотехнологічні нововведення.

підсумки

Узагальнюючи все те, що сказано вище, необхідно відзначити, що на кожному підприємстві обов`язково повинен бути проведений аналіз витрат виробництва, адже визначення резервів зниження собівартості продукції базується на його результатах.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!