Факторний аналіз як спосіб моделювання потрібного стану справ

Всі процеси і явища, які мають місце в господарській діяльності різних підприємств і організацій, є взаємопов`язаними і взаємообумовленими. А для того щоб був окремий позитивний або негативний ефект кожного з них, і потрібен факторний аналіз. Наприклад, за допомогою його методів можна обчислити вплив кількості робочого і обслуговуючого персоналу і його продуктивності праці на валовий обсяг продукції, яка випущена на підприємстві.

Факторний аналіз і його типи

факторний аналізФактор є рушійною силою, яка визначає характер і величину результативного показника. Факторний аналіз дозволяє вивчити цю силу з різним ступенем глибини і у взаємодії з іншими умовами, які зумовлюють проходження даного фінансово-господарського процесу. Детермінований аналіз, прикладом якого є математичне програмування, дозволяє розглянути вплив причин, алгебраїчна сума або твір яких і дає результативний показник. Якщо ж зв`язок між факторами є кореляційної, а не функціональної, як це буває в деяких випадках, то потрібно використовувати стохастичний факторний аналіз. Саме за допомогою його досліджують вплив рівня фондоозброєності на продуктивність праці. Адже тут велике значення відіграє оптимальне поєднання всіх моментів на даний показник.

Факторний аналіз і його основні завданняфакторний аналіз собівартостіІ пряме, і зворотне дослідження чиниться факторами ефекту спрямоване на вирішення таких завдань господарської діяльності організації:

  • відбір факторів, що визначають результативні показники;

  • визначення залежності між ними;  • кількісна оцінка ролі кожного з них у зміні величини аналізованого показника;

  • початок роботи з побудованої моделлю і її практичне використання в моделюванні фінансово-господарських процесів.

Факторний аналіз собівартості продукції

Оскільки собівартість випущених товарів і наданих послуг є найважливішим показником в фінансово-виробничої діяльності будь-якого підприємства, то дослідження параметрів, що сприяють її зменшенню, є для нього першочерговим завданням. Зазвичай воно проходить через два основних етапи. Для початку розглядаються фактори, які надають основний ефект на її формування. А на другому етапі відбувається визначення основних витратних статей і обчислюється їх вплив на рівень собівартості.

Факторний аналіз продуктивності праці

факторний аналіз продуктивності праціПродуктивність праці є відношенням вартісного або натурального обсягу випущеної продукції до одиниці витраченого робочого часу. Для її аналізу найчастіше розглядають такі показники: середньорічна, середньоденна і середньомісячний виробіток одним робочим. А збільшення продуктивності праці зазвичай відбувається за рахунок поліпшення організації виробництва, зменшення внутрізмінних втрат, скорочення кількості прогулів і збільшення норми обслуговування обладнання.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!