Витрати виробництва: арифметика сучасного бізнесу

Загальне поняття виробничих витрат і їх класифікація

Як відомо з будь-якого підручника з економіки, жодне виробництво не обходиться без найрізноманітніших витрат і витрат. Інакше такий бізнес став би ідеальною моделлю, що приносить шалені прибутки. Витрати виробництва є необхідними витратами на придбання всіляких знарядь праці, механізмів, сировини і всього іншого, що потрібно для нормального функціонування підприємства. Такі витрати можна розраховувати по-різному. Економічна теорія, починаючи з часів Адама Сміта і Давида Рікардо, обзавелася десятками найрізноманітніших систем аналізу цієї величини. Але до середини двадцятого століття були вироблені загальноприйняті принципи і методи класифікації виробничих витрат. Основними критеріями стали оцінка всіх витрат і їх співвідношення з обсягами виробництва. Пізніше ці два показники були виділені в окремі категорії. Перша з них передбачає підрозділ на такі види: економічні витрати виробництва і бухгалтерські. Співвідношення витрат з загальними обсягами випущеної продукції класифікується на постійні, змінні та валові.

Витрати виробництва

Бухгалтерські й економічні витратиЯкщо поглянути на процес купівлі-продажу з позицій виробника, то для отримання прибутку в першу чергу потрібно відшкодувати понесені при виготовленні продукції витрати. Витрати виробництва економічного характеру - це такі господарські витрати, без яких виготовлення продукції неможливо. Вони складаються з ресурсів, придбаних підприємством, власних (внутрішніх) резервів компанії, які не включаються до ринковий оборот, і частини прибутку, часто розглядається підприємцями як компенсацію за ризик в бізнесі. Саме витрати виробництва цього типу будь-яке підприємство вважає своїм обов`язком відшкодувати, перш за все, через вартість власної продукції. Саме від балансу в даній категорії залежить комерційний успіх суб`єкта господарювання. Бухгалтерськими витратами називаються грошові кошти та витрати, які здійснюються для придбання необхідної сировини, знарядь праці та іншого. Такі витрати виробництва завжди менше економічних, оскільки при їх аналізі враховуються лише витрати по операціях із зовнішніми постачальниками. Вони завжди оформляються юридично і існують в задокументованому вигляді, що служить підставою для бухгалтерського обліку.

Економічні витрати виробництвапостійні витрати

В господарської діяльності практично будь-якого підприємства простежується наступна закономірність: зростання обсягів виробництва тягне за собою збільшення витрат. Оскільки жодне підприємство не в змозі розвиватися нескінченно, різні виробничі витрати виступають дуже важливим критерієм для визначення оптимального масштабу компанії. Для цієї мети служать загальні витрати виробництва, постійні і змінні. Першими визначаються регулярні витрати підприємства, які воно несе незалежно від масштабів своєї комерційної діяльності. До них можна віднести плату за оренду виробничих площ, офісних та адміністративних приміщень, витрати на оренду різного устаткування, оплату праці співробітників, амортизаційні витрати, податки, позики і т. Д.

Загальні витрати виробництва

Валові та змінні витрати

Змінні витрати безпосередньо залежать від масштабів виробництва. До їх складу входять зарплата найманих робітників, реклама, витрати на транспортні послуги, ПДВ та інше. Розширення виробництва, зрозуміло, тягне за собою і збільшення витрат даного типу. Звичайно ж, поділ витрат на змінні і постійні носить досить умовний характер і є прийнятним лише для нетривалого відрізку часу, протягом якого фактори виробництва перебувають у постійному стані. У довгостроковій перспективі практично всі витрати набувають змінний характер. валові витрати визначаються як сума попередніх двох видів виробничих витрат. Вони, за великим рахунком, є сукупністю всіх витрат, які виникають в процесі випуску продукції.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!