Що таке собівартість продукції

Вартість будь-якого товару змінюється під впливом факторів різного роду. Серед найбільш значущих виділяють попит, державні механізми регулювання цін, собівартість продукції, а також наявність конкуренції. Керівництво підприємства має проаналізувати кожен фактор і на підставі цього розробляти цінову політику. У статті йтиметься про такий важливий аспект, як собівартість продукції. Собівартість продукціїНа підставі цього комплексного показника можна говорити про те, наскільки ефективна політика підприємства і раціонально використання наявних ресурсів. До його складу включають різноманітні витрати виробництва.

поняття собівартостіВона являє собою вартісне вираження поточних витрат на виготовлення і реалізацію продукції. Успішність компанії безпосередньо залежить від собівартості, оскільки саме понесені витрати є відправною точкою при формуванні ціни продукції. Крім того, даний показник вкрай необхідний для складання прогнозів, аналізу та управління виробничим процесом. З цією метою прийнято виділяти кілька видів собівартості: цехова, виробнича і повна. Перша включає в себе витрати, понесені при виробництві продукції будь-яким цехом. поняття собівартостіВиробнича, крім цехових витрат, включає ще й загальновиробничі. Іншими словами, виробнича собівартість продукції відображає всі витрати, пов`язані з її виготовленням. Що стосується повної, то вона включає витрати, як на виготовлення, так і на реалізацію товарів.

Класифікація витрат, що входять в собівартістьЗ метою забезпечення управління витратами підприємства застосовується їх класифікація за певними ознаками. Так, наприклад, для включення витрат в собівартість продукції їх поділяють на накладні і прямі. Перші включають в себе витрати, які не можуть бути цілком віднесені на готову продукцію. Але найбільш популярна класифікація витрат за економічними елементами і калькуляційними статтями. Перший - це однорідний вид витрат (з економічної точки зору) на виготовлення і реалізацію товарів, робіт, послуг, які в межах організації недоцільно розглядати більш детально. Поділ витрат за елементами являє велике практичне значення, оскільки воно служить основою для складання кошторису. Вона, в свою чергу, включає всі витрати компанії, пов`язані не тільки з виготовленням продукції, але і зі зміною в залишках незавершеного виробництва і виконанням різного роду робіт, які не включають до складу валової продукції. Кошторис використовується для формування балансу підприємства, служить основою складання такого важливого елемента, як планова собівартість, а також планова собівартістьдопомагає в розрахунку важливих економічних показників.

На закінчення

Справедливо буде відзначити, що найбільшу частку у витратах на виробництво займає сировина, а також основні матеріали. Трохи менше витрачають на зарплату персоналу і відрахування в амортизаційний фонд. Для зниження такого показника, як собівартість продукції, використовуються сучасні досягнення науки і техніки. Важливою є грамотна організація праці та виробничого процесу.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!