Посадова інструкція електрика, що повинна містити, основні розділи і призначення

Посадова інструкція електрика - це найважливіший документ, який вимагає копіткої відношення до його складання і використання. Якщо наймач не приділить йому належної уваги, в подальшому, в процесі роботи, можуть виникнути складності в регулюванні відносин з працівником, для якого вона складалася. У загальному розумінні, посадова інструкція - це документ, який використовується як додаток до договору з метою роз`яснення діяльності працівника, його обов`язків, прав і повноважень.

посадова інструкція електрика

Що повинна містити посадова інструкція для електрика?

За змістом цього документа слід сказати, що він може мати різний вигляд для окремих випадків. Прикладом може послужити посадова інструкція електрика на виробництві або у сфері ЖКГ, для цих робочих передбачаються спеціальні обов`язки.

загальні положення

Будь-яка посадова інструкція електрика повинен мати в своїй структурі наступні пункти:

 • опис, для чого вона створена і що встановлює, на якому підприємстві;

 • до якої категорії відноситься приймається на роботу електрик;

 • освіту, яке повинен мати майбутній співробітник для прийому на роботу;

 • кому ця людина буде підкорятися і до якого підрозділу ставитися;

 • основні знання, якими повинен володіти електрик:

 • знати технологію ремонтних робіт;

 • бути обізнаним про те, яким чином може прокладатися проводка;

 • розуміти електромонтажні схеми;

 • розбиратися в порядку і способах виконання робіт з обслуговування різного електрообладнання та електроустановок;

 • мати навички та відомості щодо безпечного поводження з електроустановками;

 • розбиратися в характерних пошкодженнях і знати, яким чином їх потрібно усувати;

 • вивчити правила охорони праці на підприємстві і виконувати їх вимоги;

 • знати нормативні акти і рекомендації щодо безпечної експлуатації та ремонту електроустаткування.

Обов`язки електрика

посадова інструкція електрика на виробництві

Посадова інструкція електрика повинна визначати і спектр обов`язків, які повинен дотримуватися співробітник:

 • забезпечувати і підтримувати нормальне безаварійне стан електрообладнання;

 • по необхідності проводити монтаж нових електромереж;

 • проводити планові огляд і ремонт електричного обладнання;

 • виявляти причини зносу або поломок і усувати їх в найкоротші терміни;

 • здійснювати регулювання роботи електротехнічних приладів;

 • дотримуватися правила внутрішнього трудового розпорядку;

 • підкоряться правилам охорони праці, технічної та пожежної безпеки.

права

посадова інструкція електрика зразок

Будь-яка посадова інструкція електрика повинна містити і права працівника, в них входить:

 • можливість внесення пропозицій щодо поліпшення роботи підприємства на розгляд безпосередньому керівництву;

 • вимагати забезпечення всіма умовами та обладнанням для нормальної роботи;

 • отримувати від керівництва відомості про появу нових видів робіт на підприємстві;

 • вимагати забезпечення спецодягом;

 • вносити пропозиції про поліпшення технічного оснащення;

 • знайомиться з локальними правовими актами, які безпосередньо впливають на його діяльність.

відповідальність

посадова інструкція електрика ЖБК

Посадова інструкція електрика може містити також і розділ, в якому висвітлена відповідальність працівника. Так, електрик відповідає за:

 • правильну експлуатацію устаткування по частині електробезпеки;

 • своєчасне і якісне планове обслуговування електроприладів;

 • дотримання правил електротехнічної безпеки та внутрішнього розпорядку;

 • невиконання або неналежне виконання своїх обов`язків, передбачених договором та посадовою інструкцією, розробленою на підприємстві;

 • проступки і правопорушення допущені з його вини у процесі виконання трудової діяльності;

 • За завдання матеріальної шкоди.

взаємодія

Ще один пункт, який може міститися в типовій інструкції для електрика. Він, для забезпечення нормальної роботи, зобов`язаний взаємодіяти з наступними фахівцями:

 • наладчиками і операторами верстатів і устаткування;

 • майстрами зміни;

 • головним інженером і енергетиком;

 • безпосереднім керівником.

Специфічні особливості інструкцій за місцем роботи

посадова інструкція чергового електрика

При складанні документів для різних організацій може знадобитися облік додаткових відомостей. Так, посадова інструкція електрика ЖКГ може містити перелік додаткових обов`язків, таких як:

 • заміна електровключателей в місцях загального користування;

 • контроль цілісності пломб на вимірювальних приладах;

 • контроль несанкціонованого підключення до електромережі;

 • заміна ламп освітлення;

 • заміна прийшли в непридатність елементів електрообладнання;

 • інше.

Посадова інструкція чергового електрика також має свої особливості. Основний його обов`язком є контроль стану електромережі та приладів на підприємстві. Однак в цілому будь-яка категорія робітників-електриків має типові права і обов`язки.

Ми розібрали основні пункти, які повинна містити типова посадова інструкція електрика (зразок інструкції істотно видозмінюється в залежності від того, де саме працює працівник). Але в будь-якому випадку документ виглядає як правовий акт, що видається на підприємстві його керівником, затверджується їм і стає обов`язковим для виконання всіма сотрунікамі, що відносяться до цієї категорії.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!