Як складається оборотно-сальдова відомість

Оборотно-сальдова відомість - офіційний документ, який є доказом здійснення господарських операцій. На його підставі готуються інші акти, що надаються в контролюючі органи. Аудитори приділяють йому особливу увагу, і помилка в документальному оформленні може дорого обійтися.

особливості документаоборотно-сальдова відомість

Вся інформація про рахунки, які були застосовані в звітний період, заноситься в спеціальну таблицю. У ній повинна бути вказана дата, номер рахунку, дебетовий і кредитовий обороти, початкове і кінцеве сальдо. Вийшло не що інше, як оборотно-сальдова відомість, за допомогою якої формується бухгалтерський баланс. Розглянутий документ може мати різний вигляд: за синтетичними, аналітичними рахунками, шаховий. Підприємство вибирає для себе оптимальний варіант в залежності від ступеня практичності і зручності.

Як скласти оборотно-сальдову відомістьоборотно-сальдова відомість по рахунку

Складання документа за синтетичними рахунками базується на використанні подвійного запису. У ньому повинні бути написані всі використовувані на підприємстві рахунки узагальнених відомостей про наявність та рух активів, майна, зобов`язань. Для кожного рахунку призначена окремий рядок, в якій слід вказати початковий і кінцевий сальдо. У разі, якщо грошових операцій за будь-якою з рахунків не було вироблено, вказується тільки значення залишку коштів на початку і наприкінці розглянутого часового інтервалу. Існує один важливий принцип: оборотно-сальдова відомість складена правильно, якщо виконуються наступні умови:

а) сума дебетових початкових сальдо по рахунках дорівнює кредитової;

б) величина дебетових оборотів за рахунками дорівнює кредитовим;

в) підсумок сальдо на кінець року за дебетом повинен бути таким же, що і по кредиту.

Оборотно-сальдова відомість по аналітичному рахунку

Аналітичні рахунки можуть вестися в натуральному і грошовому вираженні. Необхідні для докладного обліку активів і їх джерел. як скласти оборотно-сальдову відомістьВони характеризують не тільки загальну вартість, а й вид, найменування, кількість, категорію та інше, уточнюючи дані синтетичних рахунків. Аналітичний облік необхідний для того, щоб контролювати збереження матеріальних цінностей.

Приклад аналітичного обліку

На підприємстві ТОВ «Зірка» потрібно виконати аналітичний облік рахунку 71 (розрахунки з підзвітними особами). Тоді до нього створюються аналітичні рахунки за прізвищем, ім`ям та по батькові працівників: Алексєєв В.В., Волкова М.І., Свиридов А.А, Мельников Ф.Ф., Петухова В.В., Федотова А.А., Федоров О.А. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 71 буде мати наступний вигляд:

Початкове сальдо

обороти

кінцеве сальдо

Найменування рахунку

Д

До

ДДо

Д

До

Алексєєв В.В.

3200

11000

15000

800

Волкова М.І.

40007000

12000

1000

Свиридов А.А.

8100

6300

16300

1900

Мельников Ф.Ф.

1000

4200

9000

3800

Петухова В.В.

7000

7100

13100

1000

Федотова А.А.

6500

8000

13000

1500

Федоров К.І.

8500

12200

21700

1000

Слід мати на увазі, що така відомості не буде містити три пари однакових підсумків, тому що вона показує не взаємозв`язок між операціями, а розкриває рух грошей за певним синтетичним рахунком.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!