Коефіцієнт фінансової залежності та інші показники стійкості підприємства

rкоеффіціент фінансової залежностіЕфективне управління компанією можливе тільки на основі перевірених даних про справжній стан справ. Проаналізувавши співвідношення різних показників діяльності, фахівці обчислюють комплексний коефіцієнт фінансової стійкості, який відображає рівень стабільності даного господарюючого суб`єкта в фінансовому плані. Оскільки фінансова стійкість - це фундамент для отримання високих результатів у майбутньому, то будь-який керівник зацікавлений в її підвищенні і вирішенні поточних проблем. А для цього потрібно розуміти, як розраховується даний коефіцієнт.

З чого почати?

відкривши бухгалтерський баланс підприємства, ви повинні розуміти, що одним з найважливіших показників є так званий коефіцієнт фінансової залежності. Адже велика частка позик в складі грошових коштів навряд чи дозволить підприємству вести повністю незалежну політику, та й віддавати борги і відсотки по ним рано чи пізно все-таки доведеться. Про яку фінансової стійкості тут може йти мова? Коефіцієнт фінансової залежності знаходять шляхом обчислення частки від розподілу суми фінансових зобов`язань підприємства та його резервів майбутніх витрат на суму власного капіталу. Критичне значення цього показника - 2. Якщо коефіцієнт фінансової залежності дорівнює одиниці або менше неї, то власник повністю контролює підприємство в цьому плані, а один з параметрів фінансової стійкості дотриманий.

фінансова стійкість це

подальший аналіз

Закінчивши з попередньою оцінкою, ми перейдемо до більш детального розгляду бухгалтерського балансу. Розрахувавши коефіцієнт фінансової залежності в загальному вигляді, ми можемо почати аналіз забезпеченості позик власними коштами, а також обчислити інші показники, які свідчать про реальний стан справ і допоможуть в подальшому плануванні діяльності. Серед них коефіцієнти маневреності капіталу, покриття боргів і фінансового ризику. Залежно від їх значення ми можемо встановити типи фінансової стійкості різних господарюючих суб`єктів.

типи фінансової стійкості

Три основні показники

Перший показник, який знадобиться нам для розрахунків, - це сума оборотних коштів, що належать підприємству. Вона дорівнює різниці власного капіталу і необоротних активів. Якщо ми віднімемо від цієї величини вартість запасів і витрат, то ми визначимо недолік або надлишок оборотних коштів (ФС). Другий показник (ФД) також враховує довгострокові позики, тобто дорівнює попередньому плюс величина довгострокових позик. Що стосується третього показника (ФО), то він включає в себе не тільки довгострокові кредити і позики, а й короткострокові. Якщо все розраховані величини більше нуля, то підприємство можна назвати абсолютно стійким. Якщо ФС менше нуля, а ФД і ФО більше нього, то фінансову стійкість даного господарюючого суб`єкта прийнято вважати нормальною. Якщо ж тільки ФС більше нуля, то керівництво підприємства повинно звернути увагу на те, що платоспроможність компанії порушена, і є необхідність у вирішенні проблем з боргами. Якщо всі три показники є негативними, то ми маємо справу з фінансовою кризою і залежним від позикових джерел фінансування підприємством.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!