Коефіцієнт автономії: поняття, трактування, розрахунок

Перед тим як вкладати свої заощадження в той чи інший проект, будь-який інвестор захоче попередньо проаналізувати основні економічні показники як за звітний період, так і за планований. В їх число неодмінно входить коефіцієнт автономії, який нерідко називають ще коефіцієнтом фінансової стійкості (незалежності, власності, левериджу, equity ratio). Без нього не обходиться будь-який аудит господарської діяльності, так що він по праву давно вже вважається класичним індикатором, який обов`язково враховують при складанні будь-якого бізнес-плану.
коефіцієнт автономії

Що показує коефіцієнт автономії

Цей індикатор дозволяє отримати чітке уявлення про те, як сильно залежить підприємство від кредиторів. Чим менше коефіцієнт автономії, тим нижче фінансова стійкість, і навпаки. Без кредиту в бізнесі обійтися, звичайно, можна, але таке трапляється досить рідко. Адже при старті і розширенні діяльності або при тривалому капітальному переоснащення виробничих потужностей часто потрібно досить велика сума коштів, яка не у кожного є в наявності. З цієї точки зору відсутність позикових коштів може призвести до втрати конкурентоспроможності або технологічного відставання від лідерів ринку. Тому, якщо коефіцієнт автономії показує 0, це ще не означає, що справи у фірми йдуть відмінно. А на що ж тоді орієнтуватися? Для того щоб оцінити фінансову автономію фірми, прийнято порівнювати розрахункові значення з вітчизняними і зарубіжними нормативами. Наші економісти вважають, що оптимальне значення лежить в діапазоні 0,6-0,7. А в світовій практиці фігурує інтервал 0,3-0,4. Така різниця дасть пояснення тим, що на Заході дуже велике значення в бізнесі має репутація та своєчасне виконання перед кредиторами своїх зобов`язань.

коефіцієнт фінансової автономії

Як розраховується коефіцієнт фінансової автономії

Формула розрахунку даного індикатора гранично проста: все, що потрібно зробити - це знайти відношення власного капіталу до сумарних активів фірми:

Ка = Ск / Са, де

Ск - сумарний капітал, джерелом якого є сума рядків 490, 640, 650 бухгалтерського балансу;

Са - сумарні активи, які вказуються в рядку 700 форми 1 (бухгалтерський баланс).

Якщо отримане значення менше 0,5 - це говорить про те, що фірма зазнає певних труднощів з обіговими коштами, а для інвестора це говорить про ризик неплатоспроможності, а значить, про можливу втрату інвестицій.

коефіцієнт автономії показує

нюанси

Слід враховувати, що в залежності від галузі та місця розташування підприємства коефіцієнт автономії може варіюватися, тому його завжди слід розглядати в динаміці або в порівнянні з аналогічним показником фірм-конкурентів. Чим вище фондомісткість виробництва, тим більше підприємство залежить від довгострокових джерел надходження коштів, і отже, частка його власного капіталу повинна бути досить висока. І навпаки, якщо в собівартості висока питома вага сировини і матеріалів, то в цьому випадку коефіцієнт автономії цілком може бути нижче нормативного.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!