Система цивільного права: характерні особливості

Система цивільного права являє собою особливий правовий феномен, в який вплетено безліч підрозділів, що регулюють приватну життя. Причому останнім явище носить більш широкий зміст, тому що включає в себе не тільки індивідуумів, а й їх організації. Чому саме громадянське право дозволяє застосовувати настільки вільне трактування явища? Вся справа в структурі зазначеної галузі.система цивільного права

Просто про складне "організмі"

Якби система цивільного права представляла собою жива істота, то за ступенем унікальності її можна було б порівняти з людиною. На чому грунтується таке серйозне заяву? Звичайно ж, на структурі. Вона являє собою поєднання підгалузей, інститутів і просто норм. Однак головними все ж є підгалузі, яких традиційно виділяють чотири: зобов`язальних, сімейну, речову і спадкову.система цивільного законодавства

Галузі і їх значення

Названі вище сфери фактично визначають, в яких областях цивільне право має основний вплив. Так, якщо розглядати зобов`язальних підгалузь, то слід пам`ятати, що теоретики вивчають не тільки договірну її різновид. Система цивільного права визначає і те, як слід чинити в разі настання зобов`язань з подій і фактів. Наприклад, зобов`язання між родичами першого та другого ступенів в результаті ДПТ та інше. Крім того, дуже складно провести чітке розмежування між усіма підгалузями, адже інститути громадянського права можуть плавно перетікати з однієї сфери в іншу. Наочно таку ситуацію демонструють спадкове, сімейне і речове права, які запозичують один у одного норми для того, щоб регулювати відносини найбільш повно.

Система права і система цивільного законодавства

інститути громадянського праваПраво і законодавство, як стверджують теоретики, - далеко нерівноцінні поняття. Щоб усвідомити це, достатньо розглянути систему законодавства в цивільній сфері, а саме ті акти, які регулюють: категорії немайнових, особистих, інтелектуальних прав-договірну категорію- делікатні зобов`язання-спадкові, речові, сімейні відносини. Отже, говорячи про систему законодавства, ми завжди маємо на увазі тільки нормативні акти. А якщо мова йде про систему права - тільки норми. Ситуація складається досить тонка, адже акт і норма в більшості своїй ніколи не збігаються дослівно. Часом акт вбирає в себе кілька норм, схожих за предметом регулювання. А іноді норма може міститися відразу в декількох актах, деякі з них навіть можуть не ставитися до цивільного права. Наприклад, положення про компенсування шкоди внаслідок ДТП можуть бути, крім Цивільного кодексу, ще й в Кримінальному або Адміністративному. Або ж, приміром, повне регулювання законно успадковується буде здійснюватися за допомогою актів як спадкового, так і сімейного законодавства. До того ж варто пам`ятати, що основні параметри функціонування громадянського права визначаються тими принципами, які закладаються конституційним законодавством. Тому не варто ставити знак рівності між цими двома параметрами. В цілому варто пам`ятати, що система цивільного права - це постійно мінливий явище, основним призначенням якого є повноцінне регулювання приватних відносин.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!