Аналіз фінансової стійкості: правила сучасного бізнесу

Роль фінансового аналізу в умовах сучасної економіки

Аналіз фінансової стійкості сьогодні є одним з найважливіших факторів успішної господарської діяльності будь-якого підприємства або комерційної організації. Ринкові відносини в нинішньому їх вигляді диктують свої правила всім економічним суб`єктам. Перед кожним підприємством стоїть цілий комплекс найважливіших завдань по завоюванню нових ринків збуту, збільшення виробничих потужностей, підвищення конкурентоспроможності власної продукції, поліпшення якості послуг, що надаються, впровадження інноваційних технологій, останніх досягнень наукового і технічного прогресу, сучасних форм господарювання, а також щодо активізації підприємницької діяльності та , що важливо, по залученню інвестицій. Найважливішу роль в цілеспрямованої реалізації даних завдань і досягненні поставлених економічних цілей грає аналіз фінансової стійкості, який в реаліях сучасного ринку є потужний управлінський інструмент для забезпечення підприємству процвітання.

Аналіз фінансової стійкості

Критерії економічної незалежності

Фінансова стійкість є ключовим критерієм при оцінці господарської стабільності комерційної організації, компанії або промислового підприємства. Це основна базова характеристика для визначення і прогнозування подальших економічних перспектив і темпів виробничого зростання. Аналіз фінансової стійкості, крім усього іншого, дозволяє оцінити інвестиційну привабливість даної організації. А це вкрай важливо в сучасних умовах жорсткої, а часом і жорстокої ринкової конкуренції. Підприємство вважається фінансово стійким в тому випадку, якщо воно здатне покрити власними матеріальними ресурсами не менше половини від обсягу всіх коштів, необхідних і задіяних для здійснення повноцінної господарсько-економічної діяльності. також аналіз показників фінансової стійкості враховує такі критерії, як ефективність використання власних капіталів, дотримання фінансової, кредитної та розрахункової дисциплін. Крім того, обов`язково беруться до уваги обсяги виробленої продукції та послуг, що надаються. Інакше кажучи, аналіз фінансової стійкості призначений в першу чергу для оцінки платоспроможності організації, перспектив подальшого розвитку і її надійності як ділового партнера. Таким чином, ці показники, які є найважливішою економічною категорією, в повній мірі відображають стан капіталу підприємства в процесі його циркуляції, здатність даного суб`єкта господарювання до самофінансування, а також дозволяють вчасно передбачити можливе банкрутство.

Аналіз показників фінансової стійкості

Фактори фінансово-економічної стійкості

Фінансова стабільність будь-якого підприємства безпосередньо залежить від таких факторів, як стабільність економічної ринкового середовища, грамотне кваліфіковане маневрування власними грошовими ресурсами, доцільність операційної діяльності і, зрозуміло, швидке ефективне реагування на умови, що змінилися внутрішні або зовнішні умови господарювання. Крім того, істотний вплив на фінансовий стан надають позиції підприємства в ринковому середовищі, випуск дешевого якісного і котрий лікує попитом продукту, потенціал компанії в діловому партнерстві і співпраці, ступінь залежності від інвесторів, кредиторів та бізнес-партнерів. Своєчасно вироблений аналіз фінансової стійкості організації дозволяє моментально внести потрібні корективи в тому випадку, якщо щось в економічному механізмі підприємства дало збій або вийшло з-під контролю. У цьому полягає ще один глибокий сенс цього заходу.

Аналіз фінансової стійкості організації

Види фінансово-господарського стану підприємства

Категоріями показників, які характеризують фінансовий стан будь-якої комерційної організації, служать платоспроможність, ліквідність, рентабельність, рівень ділової активності та характер циркуляції власних капіталів. Залежно від сукупності всіх цих даних, положення будь-якого підприємства можна класифікувати як стійке, передкризовий і кризовий (на грані банкрутства). Стабільною можна назвати ту компанію, яка здатна вчасно і в повному обсязі здійснювати всі належні виплати, на розширеній основі фінансувати власну господарську діяльність, з мінімальними втратами переносити непередбачені економічні потрясіння.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!