Хронометраж робочого часу: зразок. Хронометраж робочого часу медсестри і лікаря

Для ефективного управління ресурсами необхідний їх аналіз. Щоб зробити висновок про раціональне використання відведеного часу на виконання трудових обов`язків працівником, фахівці з нормування проводять хронометраж робочого часу. За допомогою такого дослідження вирішуються 2 завдання: визначаються фактичні витрати на виконання трудових операцій і встановлюється структура витрат часу в робочій зміні. На підставі отриманої інформації розробляються нормативи часу.

Робочий час

Робочий час складається з витрат на виконання трудових зобов`язань і перерв на відпочинок. Час, витрачений на виконання трудових зобов`язань, складається з часу виконання виробничих завдань і часу здійснення операцій, невластивих працівникові, тобто тих, яких можна уникнути.

Для виконання виробничого завдання працівник проходить кілька етапів: підготовчо-заключний, оперативний і обслуговування робочої зони. Перший етап - підготовка робочого місця. Подивившись хронометраж робочого часу бухгалтера, можна сказати, що це включення комп`ютера, завантаження програми. До оперативного етапу відноситься безпосередня робота: проведення проводок, бесіда з дебіторами, складання звітів, розрахунок заробітної плати. Обслуговування робочого місця бухгалтера - це сортування документації по папках, прибирання канцелярського приладдя по місцях.

Перерви працівника бувають регламентованими і нерегламентованими. Ті, які передбачені умовами праці - це відпочинок, час по організаційно-технічних причин. Дисциплінарні порушення не передбачені умовами праці і відносяться до простоїв з вини робітника.

Виходить, що хронометраж робочого часу - зразок детального опису дій працівника.

Методи вивчення робочого часу

Тривалість, послідовність виконання трудових операцій можна визначити за допомогою безперервних і моментоспостережень. Вимірювання робочого часу безперервним методом дає докладні дані про фактичні витрати, однак він більш трудомісткий і нездатний охопити вивчення великої групи працівників.

хронометраж робочого часу

Моментний метод заснований на реєстрації витрат в випадково обраний час. Він простий, не вимагає спеціальної підготовки людини для його проведення, охоплює більше число спостережуваних трудящих, проте дані виходять дуже усередненими.

Хронометраж робочого часу відноситься до безперервним спостереженням, а ось фотографія - до моментним.

хронометраж

Вивчення часу повторюються ручних або машинно-ручних операцій відбувається посредствам хронометражу. Якщо здійснюється дослідження тимчасових витрат всіх елементів операції - це суцільний хронометраж робочого часу. Приклад застосування такого інструменту по нормуванню праці можна зустріти на будь-якому заводі.

хронометраж робочого часу приклад

У разі вивчення окремих елементів виробничого процесу застосовують вибірковий хронометраж. Наприклад, вивчаючи витрати праці медичного працівника, це може бути облік витрат часу на здійснення ін`єкції.

Проведення хронометражу робочого часу доцільно здійснювати через півгодини після початку зміни і за годину до її закінчення. Тоді витрати часу будуть відображати точну інформацію, тому що вимірювалися в період підвищеної і зниженої продуктивності.

Підготовка і проведення хронометражу

 1. Ознайомлення з досліджуваної операцією.
 2. Визначення фіксажних точок, тобто диференціація операції на елементи.
 3. Вивчення організації досліджуваного робочого місця.
 4. Створення умов для безперервного здійснення процесу.
 5. Внесення інформації до бланку за описом операції.

Проведення спостереження починається з пробного моменту дослідження, щоб приблизно знати тривалість складових операції. Кількість спостережень може визначатися з нормативних таблиць шляхом зіставлення відомих даних: типу виробництва, тривалості операції. Щоб провести хронометраж робочого часу медсестри і дізнатися число вимірів, можна скористатися таблицею № 1.

Таблиця № 1
Тривалість операції, хв.0,10,250,50,75125102040
кількість замірів20010060403020151085

Обробка результатів

Під час спостереження на отримання даних відіграє роль людський фактор і не виключені дефектні заміри, які повинні бути відзначені при хронометражі. При обробці результатів їх необхідно видаляти.

Після вилучення з відомості обліку дефектних замірів прораховується тривалість кожної складової частини операції і формуються хроноряда. Якщо подивитися на хронометраж робочого часу (зразок наведено нижче), то видно, що хроноряд - це час по кожному елементу операції і спостереження. Наприклад, по здійсненню ін`єкції медсестрою хроноряд представлений цифрами в таблиці № 2.

Таблиця № 2

Найменування елемента

фіксажні точки

Спостереження / тривалість, сек

1

2

3

4

5

1

Вилучення шприца з упаковки, з`єднання корпусу з голкою

Клацання установки голки

8

7

9

10

8

2

Розтин ампули, наповнення шприца розчином і видалення повітря з шприца

Виділення з голки розчину

30

25

32

33

28

3

Змочування вати спиртом, протирання місця уколу, введення голки в м`язову тканину

Відчуття запаху спирту

40

38

37

41

40

4

Введення розчину, витяг шприца, обробка місця ватою зі спиртом

Утилізація відпрацьованого шприца

60

55

63

65

59

Хронометражні таблиця по нормуванню часу на одну ін`єкцію медсестрою на практиці повинна містити 20 замірів, оскільки витрачений час на всю операцію становить 2 хвилини. Як приклад для більшої наочності кількість спостережень було скорочено до п`яти.

хронометраж робочого часу медсестри

коефіцієнт стійкості

Наступним кроком обробки результатів є визначення коефіцієнта стійкості для оцінки хроноряда, який дорівнює відношенню максимального до мінімального за тривалістю робіт значенням. Існує таблиця нормативних значень стійкості.

хронометраж робочого часу зразок

Для кожного елемента операції є свій нормативний і фактичний коефіцієнт. Подивившись на хронометраж робочого часу, приклад якого наведено вище, видно, що Ку для першого елемента дорівнює 10: 7 = 1,4, другого - 1,3, третього - 1,1 і четвертого - 1,1. Звертаючись до таблиці нормативних значень, визначаємо, що всі елементи операції за часом перевищують 10 секунд, відносяться до ручної праці і є масовим типом. Тобто Кунормативний дорівнює 1,5. Значення фактичні не перевищують норми, тому хронометражний ряд стійкий, і спостереження вважається якісно проведеним. Якщо ситуація складається навпаки, тобто Куфактичне більше нормативу, тоді видаляються з ряду крайні значення. Процедура повторюється до задоволення заявленого умови. Однак виключення не повинно перевищувати 15% всіх вимірів. У разі якщо в зазначеному прикладі хроноряд був би нестійкий, то навіть виключення одного значення вже перевищує поріг в 15% (1 елемент = 20%), і тоді треба було б повторювати хронометраж робочого часу.

Середня тривалість

Останнім показниками для розрахунку є середня тривалість. Визначається вона як середнє арифметичне по всьому Хронометражні ряду. Наочно, виходячи з даних таблиці, це (8 + 7 + 9 + 10 + 8): 5 = 8,4 секунди. Стільки витрачає в середньому медсестра на перший етап операції по здійсненню ін`єкції.

проведення хронометражу робочого часу

Отримані дані потрібні для аналізу витрат за окремими складовими операції. Нормувальники тоді раціоналізують час: якщо існує можливість, пропонується часткова заміна елементів ручної роботи на машинну.

Хронометраж робочого часу медсестри на вчинення однієї ін`єкції показав, що необхідно затратити 2,2 хвилини. Результат вийшов діленням суми середньої тривалості кожного елемента на 60 секунд. Якщо не ділити на 60, тоді значення буде в секундах.

цілі хронометражу

 1. Отримання даних для розробки або коригування нормативів. У 2014 році для актуалізації галузевих норм в Росії було проведено хронометраж робочого часу лікаря, за результатами якого з`ясувалося, що в середньому на прийом хворого йде 5,5 хвилин. У Європі цей показник становить 8 хвилин.
 2. Виявлення зайвих дій в роботі досліджуваного об`єкта для складання норм раціонального використання часу.
 3. Отримання відомостей про нові методи виконання завдання при спостереженні за передовими робітниками на виробництві.
 4. Виявлення причин при невиконанні норм.

Хронометраж: зразок

Об`єктом спостереження є соціальні працівники, які надають послуги на дому. Завдання дослідження - оцінка робочого часу співробітників і виявлення резервів для раціонального використання трудової діяльності.

хронометраж робочого часу соціального працівника

Підготовчим етапом буде створення комісії по вимірах і обробці результатів. Для проведення хронометражу вибирається відрізок часу в 3 робочих дня.

Співробітник № 1

Дата

найменування операції

Тривалість, хв

10.02

Придбання і доставка додому продуктів

57

11.02

Придбання і доставка додому продуктів

48

12.02

Придбання і доставка додому продуктів

49

Середня тривалість

57 + 48 + 49/3 = 51

Співробітник № 2

Дата

найменування операції

Тривалість, хв

10.02

Придбання і доставка додому продуктів

50

11.02

Придбання і доставка додому продуктів

45

12.02

Придбання і доставка додому продуктів

52

Середня тривалість

50 + 45 + 52/3 = 49

Загальна середня час становить: (51 + 49): 2 = 50 хвилин.

Хронометраж робочого часу соціального працівника показав, що для виконання завдання по зазначеній послуги необхідно працівнику затратити 50 хвилин. Також можна порахувати кількість клієнтів, які обслуговуються в протягом місяця, і розподілити навантаження працівників.

недоліки хронометражу

хронометраж робочого часу лікаря

 1. Залежність вірогідності результатів від вибору об`єкта спостереження.
 2. Суб`єктивність отриманих даних, оскільки норму часу оцінюють за одним критерієм - нездійсненність тривалості операції.
 3. Труднощі в оцінці втрат часу. Для їх виявлення необхідний проект раціонального трудового процесу.
 4. Неможливість безпомилково провести хронометраж робочого часу на короткочасних операціях.
 5. Нездійсненність зіставлення витрат часу одних і тих же операцій на різних підприємствах.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!