Конфіскація майна в кримінальному праві рф

Конфіскація майна в кримінальному праві має на увазі собою міру примусового характеру, яка призначається за вироком суду. Цей запобіжний захід носить безплатний характер і передбачає вилучення у засудженого особи матеріальних цінностей, які знаходяться в його власності.

Застосування конфіскації як кримінально-правової санкції

конфіскація майна в кримінальному праві

Така міра покарання покладається за вчинення злочинів різного ступеня тяжкості. За діяння, які були вчинені з корисливими мотивами, конфіскація призначається в певних, відповідними статтями КК випадках, і виступає у вигляді додаткового покарання. Вона не може бути замінена штрафом або іншим майновим стягненням. Потрібно також відзначити, що ця кримінально-правова запобіжний захід не може бути альтернативною, а застосовується лише спільно з основним покаранням.

цілі конфіскації

Закон про конфіскацію майна не дає чіткого визначення цілей такого виду стягнення. Теоретично можна припустити, що він має на увазі:

 • компенсацію заподіяної шкоди за рахунок вилучення доходу від злочинної діяльності;
 • запобігання збагачення за рахунок незаконної діяльності;
 • запобігання повторним злочинів за рахунок конфіскованих знарядь злочину.

Якщо детально проаналізувати всі аспекти цього виду покарання, можна прийти до такого висновку, що воно спрямоване не на виправлення засудженого особи, а на відновлення порушеного законного порядку.

ознаки

Конфіскація майна в кримінальному праві характеризується наступними ознаками:

 • є правовим наслідком вчиненого злочину;
 • не представляє собою самостійну форму здійснення кримінальної відповідальності;
 • несе безоплатний, а також примусовий характер;
 • звернення вилученого майна в державну власність;
 • міра по відновленню суспільних відносин, порушених внаслідок злочинних діянь;
 • об`єктом вилучення є цінності, якими заволоділи під час вчинення злочинного діяння (також вилученню підлягають речі, яке за своєю природою призначені для вчинення протиправної дії);
 • завжди поєднується з запобіжним заходом і не є альтернативою покаранню;
 • призначається при відстрочці покарання або в разі умовного звільнення;
 • вважається запобіжним заходом.

Основні види конфіскації майна. Часткова і повна конфіскація

види конфіскації майна

Виходячи з цілей і підстав застосування впливу, вилучення буває частковим і повним.

часткова конфіскація. Коли при винесенні рішення у вироку суду прописується, яке майно буде вилучено. Таким чином, буде прописана або частина майна (наприклад: половина або одна третя квартири), або ж певний предмет (квартира, автомобіль). При винесенні вироку суд бере до уваги тільки те майно, яким володіє засуджений. На частки, якими володіють інші особи - чоловік або батьки - такий запобіжний захід не поширюється.

повна конфіскація. В такому випадку вилучення підлягає все майно, за винятком тих речей, які необхідні засудженому і особам, які перебувають на його утриманні (до цього переліку входять речі, продукти харчування, взуття).

спеціальна конфіскація

Відмінність її від простої полягає в тому, вона призначається незалежно від того, підлягає особа кримінальної відповідальності чи ні (наприклад, при неосудності або неповноліття). Спеціальна конфіскація майна є безоплатним вилученням певних категорій речей, а саме:

 • матеріальних благ, отриманих злочинним шляхом;
 • предметів, здобутих і використовуваних для вчинення злочину;
 • речей, які заборонені у вільному обігу.конфіскація майна ук рф

Майно, яке може підлягати конфіскації

Виходячи з ст. 104.1 КК, у власність держави може бути звернено наступне майно:

 • матеріальні цінності, а також інше майно, нажите в результаті злочинної діяльності (виключення складають речі, які підлягають поверненню до законного власника);
 • матеріальні блага, які були призначені для фінансування злочинної групи, тероризму, збройного формування;
 • цінності, отримані в результаті вчиненого неправомірного діяння, а також певні доходи, які згодом були перетворені;
 • знаряддя та інші засоби, призначені для вчинення злочину, які належать обвинуваченому.

Коли відбувається конфіскація майна, за борги засудженого держава не відповідає. Особливо якщо зобов`язання з`явилися після прийняття судовими, слідчими або органами дізнання заходів щодо збереження цінностей.

Майно, яке не може підлягати конфіскації

позбавлення волі з конфіскацією майна

У законодавстві передбачені певні види майна, а також умови по їх конфіскації з урахуванням способів і джерел одержання. Також враховується характер і цілі використання такого майна, пріоритет прав законного власника і сумлінного покупця майна у винної особи.

У перелік такого майна входять:

 • цінності, які по праву повинні повернуться до законного власника;
 • цінності, отримані законним шляхом, до яких в подальшому були долучені цінності, що з`явилися внаслідок вчиненого злочину;
 • майно, яке відповідно до цивільно-процесуальним кодексом не підлягає стягненню;
 • майно, яке засуджений передав третій особі, і воно, в свою чергу, не знало про злочинний характер його отримання.

Конфіскація майна в РФ не передбачається в санкціях, які зафіксовані в особливій частині КК. Такий вид покарання регламентується лише в загальній частині, конкретно в статтях 104.1, 104,2, 104,3.

Конфіскація як кримінально-правова міра і спосіб покарання

застосування конфіскації майна

Основні відмінності між представленими поняттями полягають в тому, що:

 • вилученню має підлягати майно третіх осіб в тому випадку, якщо вони знали про незаконність їх отримання;
 • така санкція формально не належить до переліку видів покарання;
 • у обвинуваченого вилучається тільки те майно, яке з`явилося внаслідок вчинення злочину, а також отримані доходи від нього;
 • якщо на момент винесення вироку застосування конфіскації майна не представляється можливим (наприклад, у разі продажу), суд виносить вирок, де прописано про стягнення суми грошей, яка еквівалентна вартості цього предмета.

Вирішуючи питання з конфіскацією, в першу чергу потрібно врахувати проблему відшкодування заподіяної шкоди законному власнику. Якщо у обвинуваченого відсутнє майно, на яке суд міг би накласти арешт, вилучається будь-яка інша річ. І вже з її вартості повертається шкоди потерпілому, а частина, що залишилася звертається у власність держави.

Виконання санкцій у вигляді конфіскації

Особливу увагу варто приділити питанню виконання вироку суду, в санкції якого позначена конфіскація майна. КК РФ містить в собі норму (ст. 62, ч. 2), яка покладає повноваження по виконанню цього виду санкції на судового пристава-виконавця.

застосування конфіскації майнаПісля отримання копій вироку суду, акта опису, а також виконавчого листа, пристав зобов`язаний зробити перевірку наявності майна, яке зазначено в описі. У деяких випадках виявляє інше майно і вписує його в опис. Якщо опис майна не була проведена, пристав-виконавець виробляє всіх можливих заходів щодо виявлення речей, яке слід конфіскувати відповідно до вироку суду, і вже після цього особисто складає опис.

Закон про конфіскацію майна на увазі подальшу передачу вилучених речей органам, які зобов`язані надалі їх продати і звернути виручені кошти в дохід держави. Такі дії проводяться тільки після задоволення вимог, що пред`являються до засудженого, і коли судове рішення набуде законної сили.

Що стосується боргів засудженого, то задоволенню підлягає лише та частина, яка була присутня до прийняття рішення про заходи щодо збереження майна. У цьому правилі все ж є кілька винятків. Перше: дозволяється задовольнити боргові зобов`язання засудженого після отримання згоди фінансових органів. Другий виняток діє при необхідності задоволення вимог про виплату допомоги на неповнолітнього або аліментів, про відшкодування шкоди, заподіяної в разі каліцтва або втрати годувальника.

Після того як вирок суду було виконано, судовий пристав зобов`язаний передати виконавчий лист зі своєю відміткою в суд для подальшого залучення його до кримінальної справи.

Повернення конфіскованого майна

Процес повернення відбувається тільки в тих випадках, коли в подальших рішеннях суду з опису виключається майно, на яке раніше був звернений арешт.

конфіскація майна за борги
Майно, яке підлягає поверненню, має повернутися в натурі. Коли можливість повернення речі відсутній, приймається рішення про виплату еквівалентної грошової суми. При цьому потрібно звернути особливу увагу, що в рішенні суду має бути вказана фактична вартість речі, яка підлягає поверненню, а не сума виручки, отримана в процесі реалізації за більш раннім вироком.

Якщо вироком суду призначалося позбавлення волі з конфіскацією майна, а після закінчення часу було видано акт про помилування, амністія поширюється і на вилучені речі. Винятком буде вважатися вже вилучене і реалізоване майно. Також акт про амністію не надає права на матеріальне відшкодування державою вже проданих речей.

Конфіскація грошових коштів або майна в обмін предмета, який підлягає вилученню

Конфіскація майна в кримінальному праві має на увазі прийняття судового рішення про вилучення грошової суми замість конкретного предмета, який підпадає під зазначені в ст. 104.1 КК. Таке рішення можливо прийняти тільки в разі, якщо на момент винесення судового рішення вилучити певний майно не надається можливим. При цьому потрібно враховувати, що на користь держави буде звернена лише та сума грошових коштів, яка відповідає вартості речі підлягає вилученню (ст. 104.2). Після введення в КК глави 15.1 перед співробітниками правопорядку стала задача виявляти майно, яким заволоділи в результаті протиправної дії, а також всіх доходів, отриманих від такого майна з подальшим відшкодуванням збитків постраждалій особі і державі.

Коли у засудженого немає грошових коштів в необхідній кількості, суд виносить рішення про конфіскацію іншого майна, вартість якого рівнозначна ціні предмета, що підлягає вилученню. Конфіскація майна в кримінальному праві тісно переплітається з конституційними правами і свободами людини. Таким чином, забороняється накладати стягнення на житлове приміщення боржника, яке є для нього єдиним придатним місцем для постійного проживання.

За підсумком сказаного можна зробити висновок, що інститут конфіскації є комплексним міжгалузевим утворенням, що включає в себе норми кримінального та процесуального права.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!