Арбітражний процес: поняття, система, етапи

Арбітражний суд є офіційний постійно діючий державний орган, в юрисдикцію якого входить здійснення правосуддя в сфері економічної та підприємницької діяльності, а також вирішення спорів про інтелектуальну власність. З метою збереження законних інтересів і захисту прав індивідуальних підприємців, організацій публічного характеру, юридичних осіб та ін. дозволено розглядати підвідомчі суду справи в порядку адміністративного та цивільного судочинства.

Галузева приналежність арбітражно-процесуального права

господарсько-процесуальне право

Як незалежна галузь судового арбітражного права вона відбулася не так давно і вважається порівняно молодий. Основні риси вона придбала лише в постперебудовний час, а до цього арбітражний процес ототожнювався з цивільним процесом або при розгляді спору використовувалися норми господарського права. Також деякі юристи його відносили до адміністративного процесу.

В даний час законодавством чітко визначено: арбітражно-процесуальне право вважається самостійною галуззю правознавства, а арбітражний суд є органом, що здійснює судову владу в економічній і підприємницької діяльності.

окреме провадження в арбітражному процесі

Поняття арбітражного процесу і його учасники

Дане поняття регулюється положеннями арбітражно-процесуального права і є одним з видів юридичної діяльності. Арбітражний процес являє собою систему з послідовно здійснюваними процесуальними діями, які відбуваються арбітражним судом і особами, які беруть участь в даному розгляді.

Суб`єкти, які беруть участь в арбітражному процесі, поділяються на кілька груп:

 1. Суд як орган, що вирішує спори.
 2. Суб`єкти процесу, зацікавлені у відновленні своїх або чужих прав (законних інтересів), що мають при цьому юридичну зацікавленість у вирішенні спору.
 3. Представники, що забезпечують суб`єктам процесу можливість присутності і участі в процесі, а також виступаючі захисниками їх інтересів.
 4. Особи, які сприяють проведенню процесу і в силу своїх обов`язків представляють доказову базу (перекладачі, свідки, експерти).

Етапи арбітражного процесу

поняття арбітражного процесу

Всі дії, що проводяться учасниками процесу, утворюють умовні стадії і залежать від процесуальної мети. Арбітражний процес має такі умовні етапи:

 1. Розгляд спору в судових органах першої інстанції (рішення справи по суті).
 2. Розгляд спору в апеляційному суді (розгляд спору по суті, але з знову виникли фактами або на підставі вже наявних доказів).
 3. Виробництво в касаційному суді (перевірка законності рішень).
 4. Перегляд актів суду в порядку нагляду.
 5. Перегляд актів суду по нововиниклих обставинам.
 6. Виконавче виробництво.

Характеристика стадій арбітражного процесу

Кожен етап розгляду спору також має кілька стадій:

 1. Відкриття виробництва на відповідному етапі.
 2. Підготовка справи до арбітражного процесу.
 3. Дозвіл справи.

Проходження справою всіх стадій арбітражного процесу не вважається обов`язковим і залежить від ступеня зацікавленості учасників провадження у даній суперечці. Обов`язковим етапом вважається розгляд справи в судах першої інстанції, а також - за бажанням заявника - виконання рішення судового засідання.

окреме провадження в арбітражному процесі

Особливу виробництво в арбітражному процесі

Відмінною характеристикою справ, що знаходяться в окремому провадженні, є відсутність спору про право або позивача і відповідача, а також неможливість здійснення деяких процесуальних дій наступного характеру: звернення і подача позову до третейського суду, укладення між учасниками процесу мирової угоди та ін.

Арбітражним судом розглядаються і вирішуються справи, що знаходяться в окремому провадженні з метою встановлення юридично значимих обставин, але при цьому не стосуються спору про право. Суб`єктами процесу в даному випадку є заявник і зацікавлена сторона. Порушення арбітражного справи за визначенням фактів юридичного значення відбувається за заявою (ч. 3 ст. 217 АПК).

Розгляд справ, що знаходяться в окремому провадженні

господарсько-процесуальне право

В ході розгляду справ в окремому провадженні арбітражним судам дозволяється встановлювати тільки ті юридичні обставини, які тягнуть за собою зміну, виникнення або припинення прав громадян (організацій) в області підприємництва або економічної діяльності.

Ухвалення заяви від позивача до виробництва в арбітражному суді можливе за таких умов:

- Якщо виникло обставина породжує юридичні зміни в сфері підприємництва або економічної діяльності суб`єкта (організації).

- Встановлення юридичних фактів не може бути пов`язано з подальшим вирішенням спору про право.

- Якщо у позивача відсутній інший спосіб отримання або відновлення необхідних документів, що засвідчують юридичні факти.

- При встановленні фактів юридичного характеру федеральними законами або іншими правовими нормативними актами не передбачається інший порядок.

Арбітражний процес вважається проведеним без порушення, якщо при розгляді спорів, що знаходяться в окремому провадженні, порядок справи здійснювався відповідно до загальних норм позовного провадження, але при цьому були враховані деякі особливості, певні гл. 27 АПК (ч. 1 ст. 217).


Увага, тільки СЬОГОДНІ!