Соціальні інститути: їх роль і завдання в суспільстві

Людське суспільство - досить складний і багатогранний організм. У процесі свого становлення і розвитку воно неминуче висуває вимоги до ефективності і стійкості спільної діяльності людей. Інструментом у вирішенні цих аспектів життя соціуму є соціальні інститути. Саме їх формування та соціальні інститутифункціонування стало реакцією на необхідність оптимізації спільного проживання. Власне кажучи, соціальні інститути - це відносно стійкі форми і типи соціальної практики, які мають на меті організацію суспільного життя і забезпечення стійких зв`язків в рамках громадських груп і між ними. Саме цей феномен виробляє і санкціонує норми людської поведінки і міжособистісних відносин в сім`ї, в навчальному закладі, на підприємстві, серед друзів і знайомих. Саме він визначає форми взаємовідносин між різними групами: старшими і молодшими, чоловіками і жінками і так далі. Існує кілька сфер суспільної життєдіяльності, для кожної з яких необхідний свій набір подібних соціальних парадигм: духовна сфера, політична, економічна і власне соціальна. Багато в чому з цими аспектами і пов`язані основні соціальні інститути. Їх виділяють п`ять.

соціальні інститути це

духовні

Ці форми виникають як результат розвитку духовних цінностей і є засобом їх підтримки і примноження: церква, освітні заклади, наукові центри, культурні інститути та інші.

політичні

Ці соціальні інститути покликані регулювати здійснення владних повноважень. А також визначають основні правила і функції державного утворення (або додержавного) - права, свободи, судова система, політичний плюралізм.

економічні

Це сфера формування суспільного виробництва і розподілу матеріальних благ серед членів суспільства. Відповідно, в цій сфері народжуються такі форми взаємодії, як ринок, приватна власність, виробничі відносини та інші.

Соціальні інститути стратифікаціїосновні соціальні інститути

Тут мова йде про належне поділі суспільства на різноманітні категорії, в залежності від конкретних параметрів: за віком, за майновим станом, по культурної приналежності, по займаній ніші в ієрархії держави, по гендерною ознакою. Таких класифікацій відзначають досить багато.

Соціальні інститути спорідненості

Вони пов`язані з сім`єю і шлюбом, а також покликані вирішувати питання первинної соціалізації дітей.

Спільні та відмінні характеристики

Разом з тим, слід зазначити, що соціальні інститути мають зовнішні і внутрішні властивості. Наприклад, якщо правова сфера життя суспільства зовні нагадує сукупністю відповідальних осіб і установ, то її змістовною частиною є зразки поведінки, формування соціальних ролей, визначення прав і обов`язків людини і громадянина. Втім, соціологи виділяють ряд рис і ознак, які мають всі соціальні інститути: культурні символи, норми поведінки, реальні культурні риси, що характеризують інститут.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!