Поняття науки в філософії: генезис і розвиток

Поняття науки в філософії: основа основ

Підвищення ролі науки в суспільстві і зростання її соціального престижу ставить високі вимоги до пізнання і аналізу цього складного процесу. У сучасних умовах це стимулює поглиблене вивчення цієї сфери. Це допомагає в більш повному обсязі осягнути єдність всіх її сторін. Поняття науки в філософії склалося в результаті аналізу її виникнення, розвитку і функціонування. Передісторія накопичення знань має давнє коріння в далекому минулому. Становлення науки пов`язане з тією ступінню розвитку людського суспільства, коли був накопичений певний мінімум інформації, яка почала передаватися в різних видах діяльності, в тому числі і практичної. Спочатку таким знанням, орієнтованим на прагматизм, була математика. Тому історично перший спосіб організації науки можна спостерігати в стародавніх суспільствах Єгипту, і Месопотамії.

Поняття науки в філософіїЧистий математика

Потім ця дисципліна стала ґрунтуватися на логічному переході від одних положень до інших - теоретичних доказах. Так народилася «чиста математика». У такій формі ми бачимо її вже в Стародавній Греції. Більш того, тут вона набула вигляду такого собі ідеального буття, що вплинуло і на філософські концепції, наприклад, у піфагорійців.

Поняття науки в філософії: формування і розвиток

Проблеми науки філософії

Першим визначення науки в філософському сенсі цього слова дав Аристотель. Він охарактеризував її як особливу форму знання, існуючу тільки заради самого це знання. Задля досягнення цього вищого типу філософ бачив мету людської діяльності взагалі. Алегоризм європейського середньовіччя призвів до того, що, використовуючи античні досягнення, вчені цієї епохи часто бачили в природних проявах знаки Божої волі, і в той же час вважали, що їх можна осягнути за допомогою розуму. Вже в той час з`явилися і стали формуватися основи сучасного наукопісанія - схоластика, що стала зразком вченого праці. переворот в суспільній свідомості, вироблений Коперником, став першою революцією в цій області. Він став відправною точкою, від якої стали відраховуватися етапи розвитку філософії науки - зміни парадигми, усвідомлення картини світу. Був здійснений ряд практичних досліджень в області механіки, біології, фізики, природознавства. Все це відокремило науку від теології, знизило її особистісно-світоглядну орієнтацію і визначило її подальшу самостійність. З тих пір філософія стала досліджувати і обґрунтовувати вчене знання як особливої сфери.

Етапи розвитку філософії науки

Поняття науки в філософії: Новий час і сучасний етап

Розвиток дослідження природи в епоху Нового часу привело до об`єднання теоретичного і практичного знання. Френсіс Бекон визначив тоді науку як продукт історичного розвитку людства. У 18 столітті ця сфера ще більш спеціалізується - виникають фізика, хімія, біологія та інші галузі. Наукове знання стає технічно орієнтованим. У 19 і особливо 20 століттях виробництво робиться залежним від відкриттів і їх застосувань. Техніка стає рушійною силою знання. Але на сучасному етапі відбувається орієнтація на розвиток інтелектуального творчого потенціалу особистості. Сприяє цьому науково-технічний прогрес стає головним чинником зростання виробництва. Все це дає можливість зробити висновок, що проблеми науки, філософії та світогляду в наш час залишаються тісно пов`язаними. Найбільш чітко це проявляється в орієнтації науки на потреби людини.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!