Соціальна перцепція як інструмент педагогічного впливу

Наше сприйняття навколишньої дійсності залежить не тільки від органів слуху, зору, психологічних особливостей, а й усвідомлення ролі серед собі подібних. Соціальна перцепція (від лат. Perceptio) якраз і обумовлює отримання сигналів, розуміння і оцінку ситуації, себе та інших людей в якості громадських об`єктів. соціальна перцепціяМи не існуємо ізольовано, у відриві від колективу, а наші дії і поведінку постійно інтерпретуються іншими індивідами.

суть поняття

Термін "соціальна перцепція" вперше використав психолог Д. Брунер з США (1947). Поняття служить для опису того, як сприйняття обумовлено фактом існування людини серед інших людей, тобто не тільки об`єктом, а й особливостями суб`єкта. Від цілей, значення ситуації, ступеня важливості її для індивіда, його минулого досвіду залежить те, як він приймає дійсність і інтерпретує слова і вчинки інших. Згодом під терміном "соціальна перцепція" стали розуміти комплексне сприйняття суб`єктом як речового світу, так і "громадських об`єктів" (собі подібних, об`єднань людей, класів, націй і так далі). Виявлено, що то, як ми приймаємо і інтерпретуємо "одушевлену" дійсність, залежить від цілого ряду специфічних властивостей. Соціальна перцепція в корені відрізняється від сприйняття матеріальних неживих об`єктів.

У чому полягають відмінності

Неживі предмети викликають, як правило, менше емоцій, не вимагають психологічної взаємодії. Інакше здійснюється соціальна перцепція. Одухотворені об`єкти або їх групи сприймаються нами не пасивно. соціально-педагогічна перцепціяМи не байдужі і до суб`єкту, тобто прагнемо впливати на нього таким чином, щоб він набув певного, бажане для нас уявлення про нашу особистості. Сприймається (або спостережуваний) людина підсвідомо або усвідомлено намагається трансформувати нашу думку про себе в сприятливу сторону. Крім того, соціальна перцепція обумовлює і те, що увагу суб`єкта зосереджено в першу чергу на змісті та оціночної трактуванні об`єкта. Наприклад, сприймаючи когось (індивіда або групу), ми наділяємо його поведінку своєю інтерпретацією, приписуємо йому певні наміри і цілі. Ми по-своєму пояснюємо причини його вчинків.

Соціально-педагогічна перцепція

Це поняття, досить нове для психологічної науки, пояснює сприйняття і взаємовідношення об`єкта і суб`єкта в рамках освітньо-виховного процесу. Говорячи простою мовою, для вчителя важливо те, педагогічна соціальна перцепціяяк інтерпретують його слова і поведінку учні, адже від цього залежить ефективність педагогічного процесу. І навпаки, для успішного освіти педагогічна соціальна перцепція, тобто роль викладача, його статус в очах учнів, його спосіб життя надзвичайно важливі. Якщо вчитель має авторитет, якщо його думка вагомо, якщо емоційно він здатний позитивно впливати на учня, ті знання, ту освіту, яку він може передати, сприймаються набагато швидше і засвоюються ефективніше. Пізнавальні компоненти тісно пов`язані з емоційними складовими. Тому соціальна перцепція в педагогіці, хоча і має розширене тлумачення, але стає предметом наукового інтересу вчених-психологів.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!