Гносеологія - це теорія пізнання

Гносеологія - це особливий розділ філософії

Людина з самого початку усвідомлення себе розумною істотою намагався зрозуміти навколишній світ, своє місце в ньому, а також те, чи можна взагалі що-небудь в цьому всім зрозуміти. Не дивно, що сам процес розуміння навколишньої дійсності і себе самого став предметом вивчення. Він отримав назву «гносеологія» - цей термін означає в перекладі з грецького «теорія пізнання». Вона вивчає саму здатність людини сприймати і аналізувати світ, в якому він живе, її підстави, межі, межі, можливості, засоби і форми. Крім того, вона намагається відповісти на питання про те, наскільки всі наші знання відповідають реальності. А це не так просто ...гносеологія це

Гносеологія - це спроба зрозуміти, чи адекватно ми описуємо дійсність

У минулому існувало безліч теорій, які говорили про те, що ми нездатні пізнати світ правильно. Що нам доступна тільки видимість, а не сутність речей і предметів. Навіть практична діяльність з точки зору таких концепцій нічого не доводить. Просто наші пізнання обслуговують наші утилітарні потреби. З цими теоріями протистоять ідеї про можливість правильно і адекватно зрозуміти навколишній: і матеріалістична концепція відображення, і більшість так званих «ідеалістичних» шкіл. Однак між цими напрямками існують інші відмінності, які можуть бути описані в термінах інших розділів філософії.

Онтологія і гносеологія

Онтологія і гносеологія: що їх пов`язує

Природа пізнання, можливість обґрунтувати об`єктивність істини, а також з`ясувати джерело її існування - всі ці питання об`єднують дві різні області «любові до мудрості» - це онтологія і гносеологія. Перша з них намагається знайти філософський сенс буття. Ідеалістична концепція, що визначає, що природа не може існувати незалежно від свідомості, говорить про те, що істина можлива. Однак це відбувається лише з однієї причини. Природа є частиною свідомості, етапом його діяльності. Фактично вона їм створена. Матеріалістична ж точка зору полягає в тому, що природа і свідомість існують незалежно один від одного. Тому завдання людини полягає у вивченні світу і перевірці цього на практиці.

Гносеологія і епістемологія - проблема істини

Гносеологія і епістемологіяЦе питання завжди був серцевиною теорії пізнання. Можна сказати, що не було такої філософської школи або напряму, які б не намагалися сформулювати своє уявлення про те, що ж таке істина, хоча практично всі були згодні з Аристотелем: наскільки наші знання відповідають тому, що ми бачимо, - це визначення все таки є занадто широким. З`явилося багато інших, пов`язаних з цим питанням проблем. Чи є абсолютна істина і чи буває вона відносної? Як відрізнити знання від думки? Чим подібні об`єктивна і конкретна істина? На ці та безліч інших запитань і відповідає гносеологія - це теорія пізнання, яка завжди дає нам зрозуміти, що людське мислення розвивається, і його вдосконалення немає меж ...


Увага, тільки СЬОГОДНІ!