Рентабельність основної діяльності підприємства

Стандартна ситуація. Виставили товар на вітрину, знайшлися покупці, і товар був розкуплений. Виручка отримана, значить, справи йдуть в гору? Не факт. Отримання виручки - це, звичайно, приємно, але не показово, так як виручка ніяк не характеризує прибутковість. Навіть наявність прибутку не цілком її характеризує. Абсолютна величина не говорить ні про що. Реальний стан справ покаже лише відносний показник. Наприклад, рентабельність основної діяльності.

Рентабельність основної діяльності

Ефективність і прибутковість

Практично не існує видів діяльності, які приносили б дохід на порожньому місці. Щоб отримати гроші, треба спочатку їх витратити. Про це знали навіть герої «Простоквашино», коли прийшли до висновку, що для продажу чого-небудь зайвого це непотрібне треба ще десь взяти, причому не безкоштовно. Будь-яка організація здійснює витрати. Закупівля обладнання, витрати на виробництво і реалізацію, користування послугами інших організацій. Але чи виправдані ці витрати? Чи варті отримані доходи таких витрат? Іншими словами, яка рентабельність діяльності?

рентабельність реалізаціїЩо таке рентабельністьРентабельність показує, скільки прибутку підприємство отримало на кожен витрачений в процесі діяльності рубль. У загальному випадку це всього лише відношення прибутку до того чи іншого виду витрат. Результат зазвичай виражають у відсотках, але можна користуватися і коефіцієнтами.

Основна діяльністьЗазвичай рентабельність основної діяльності цікавить власників бізнесу в першу чергу. Її розрахунок показує, скільки чистого прибутку приносить кожен рубль, який був витрачений на виробництво і реалізацію. Відповідно, потрібно розділити суму прибутку від реалізації на повну собівартість даної продукціі.Прібиль від реалізації - це виручка за вирахуванням витрат на виробництво і збут, ПДВ і акцизів. Цей вид рентабельності (друга назва - рентабельність реалізації) підраховується як для загального обсягу продукції, так і окремо по групах товарів.

Факторний аналіз

Розраховуючи рентабельність основної діяльності, необхідно мати на увазі, що на неї впливають такі основні фактори, як прибуток, собівартість продукції, а також управлінські і комерційні витрати за період. Тому було б непогано знати про те, за рахунок якого саме фактора відбулася зміна рентабельності. Наведемо приклад найпростішого виду факторного аналізу.

Показники прибутку і витрат на початок і кінець досліджуваного періоду
Вид витрат і прибутокПочаток періоду, тис. Руб.Кінець періоду, тис. Руб.
Собівартість (С)15801940
Комерційні витрати (К)70110
Керуючі витрати (У)290493
Загальні витрати (О)19402543
Прибуток (П)464659
  1. Вважаємо рентабельність (Р) за формулою: Р = П / (С + К + У + О). Початок періоду: Р0 = 0,23918. Кінець періоду: Р1 = 0,25914.
  2. Вважаємо різницю: P1 - P0. Результат - зміна рентабельності на 0,01996 в абсолютному вираженні, тобто приблизно 20%.
  3. Аналізуємо вплив окремих факторів на рентабельність за допомогою наступних формул:
  • Для прибутку: ризм (П) = (ПРП1 - ПРП0) / (С0 + К0 + У0) = 195/1940 = 0,10052.
  • Для собівартості: ризм (С) = [ПРП1 / (С1 + К0 + У0)] - [ПРП1 / (С0 + КР0 + УР0)] = 659/2300 - 659/1940 = 0,28652 - 0,33969 = -0 , 05317.
  • Для управлінських витрат: ризм (У) = [ПРП1 / (С1 + К1 + У1)] - [ПРП1 / (С1 + К1 + У0)] = 659/2543 - 659/2340 = 0,25914 - 0,28162 = - 0,02248.
  • Для комерційних витрат: ризм (К) = [ПРП1 / (С1 + К1 + У0)] - [ПРП1 / (С1 + К0 + У0)] = 659/2340 - 659/2300 = 0,28162 - 0,28652 = - 0,0049.

результати аналізу

рентабельність діяльностіРобимо висновки. Збільшення собівартості виявилося головним фактором, що вплинув на зменшення рентабельності, другим фактором стало збільшення управлінських витрат і, нарешті, третім - комерційних витрат. Значить, перш за все слід провести додатковий аналіз собівартості з метою розробки заходів щодо її зниження.

До відома

Рентабельність основної діяльності (як і інші види показників рентабельності) повинна розглядатися в динаміці. У загальному випадку її зростання свідчить про зростання прибутковості, а падіння - про зниження. Але не можна забувати про те, що отриманий результат в кожному випадку повинен інтерпретуватися індивідуально і з урахуванням різних факторів. Наприклад, зростання рентабельності продажів математично може бути як результатом зростання прибутку, так і зниження товарообігу. Тому для повноцінного та об`єктивного аналізу слід застосовувати і інші економічні показники.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!