Посадова інструкція головного бухгалтера. Основні положення і обов'язки

У кожній організації головний бухгалтер виконує роботу, пов`язану з грошовими потоками, і несе за це велику відповідальність. Посадова інструкція головного бухгалтера є особливий збір правил. Він включає в себе вимоги і знання, якими повинен володіти фахівець. Познайомимося з усією необхідною інформацією більш детально.

Посадова інструкція головного бухгалтера: основні правилапосадова інструкція головного бухгалтера

1. Головний бухгалтер виконує розпорядження директора підприємства.

2. При призначенні або відсторонення від обов`язків головного бухгалтера справи переходять тільки після ревізії звітності та бухгалтерського обліку.

3. В період відсутності головного бухгалтера з поважної причини має вийти наказ про делегування його прав і обов`язків заступнику або іншій відповідальній особі.4. Головному бухгалтеру забороняється оформляти і приймати до виконання документацію, яка суперечить закону.

Посадова інструкція головного бухгалтера: перелік знаньРозглянутий фахівець повинен володіти дуже великим обсягом інформації. У нього входить: законодавство фінансове, господарське, трудове, про бухгалтерський облік, податковий і цивільний кодекси. Потрібно знати нормативні акти органів управління освітою з фінансово-господарської діяльності (Фінансові, контрольно-ревізійні служби), проведення та період складання бухгалтерського обліку та звітності (бухгалтерська, податкова та статистична). Посадова інструкція головного бухгалтера зобов`язує співробітника знати структуру компанії, її стратегії, перспективи, принципи документообігу, оформлення процедур, порядок та правила грошових розрахунків. Головний бухгалтер повинен розбиратися в економіці, фінансовому аналізі, організації управління, праці, виробництва, вміти визначати внутрішні резерви підприємства, а також володіти передовими знаннями про вдосконалення бухгалтерського обліку (вітчизняними та зарубіжними). Посадова інструкція головного бухгалтера вимагає знати первинний облік (оприбуткування), систему прийому, зберігання, витрати фінансів, товарно-матеріальних цінностей та іншого, інвентаризацію власності і зобов`язань, базові знання про технології виробництва. Бухгалтеру потрібно бути в курсі актуальних систем і програм для обліково-обчислювальних операцій, аналізу виробничого, господарського функціонування компанії.

Посадові обов`язки головного бухгалтерапосадові обов`язки головного бухгалтера

Даний фахівець займається внесенням на бухгалтерські рахунки процедур, що стосуються руху фінансів і господарських операцій. Він повинен враховувати доходи і витрати організації, вести кошторис різних результатів діяльності компанії, перевіряти документацію, звітність. Головбух відповідає за своєчасне і законне оформлення документації, відповідність діяльності компанії законодавству, достовірну звітність і надання її у відповідні терміни, формування калькуляції собівартості товарів (послуг). Несе відповідальність за правильне нарахування та перерахування фінансів до бюджетів (місцевий, державний, регіональний), збереження бухгалтерської документації, оформлення і перенаправлення її в архів. Головний бухгалтер повинен вчасно проводити інструкції співробітникам підприємства з економічного аналізу, бухгалтерського обліку, контролю, звітності. Спеціаліст управляє співробітниками відділу бухгалтерії, погоджує призначення або звільнення інших осіб. Виконує економічний аналіз компанії на підставі відповідної інформації та здійснює нагляд за правильністю витрати фонду зарплати, своєчасністю термінів дебіторської і кредиторської заборгованості, законне списання грошових втрат.

Посадова інструкція бухгалтера по заробітній платіпосадова інструкція бухгалтера по заробітній платі

В його обов`язки входить: прийом, контроль і аналіз первинних документів для фіксації виду робочого часу (табелів), вилучення та перевірка документів, що підтверджують право працівника відсутні на робочому місці (довідка по догляду за хворими, тимчасова непрацездатність тощо). Даний фахівець повинен займатися нарахуванням і виплатою заробітної плати, перераховувати гроші в державні і позабюджетні фонди, вести контроль витрат фонду зарплати, фіксувати проводки і розподіляти їх по 71 рахунку, готувати звітність і документи для складання балансу. При необхідності надає методичну підтримку працівникам з бухобліку, звітності, економічного аналізу і контролю. Розглянутий співробітник знаходиться в підпорядкуванні у головбуха.

висновок

Ознайомившись з вищевикладеним, початківцям фахівцям буде простіше розібратися, що від них буде потрібно на підприємстві. Робота головбухом дуже складна і відповідальна, тому стати їм зможе тільки той, хто має великий досвід і відмінно розбирається в бухгалтерії.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!