Фінансове прогнозування і планування - перший крок на шляху до своїх цілей

Успіх будь-якої діяльності безпосередньо залежить від правильного планування. Це один з перших кроків на шляху до досягнення поставлених цілей. Особливо важливий плановий і обгрунтований підхід до використання фінансів.

Фінансове прогнозування та планування
суть планування

Якщо ми говоримо про державу або будь-якому підприємстві, то фінансове прогнозування та планування є природним і зрозумілим справою. Ці елементи системи управління економічними процесами використовують для того, щоб дотримуватися раціональних пропорцій між дохідною частиною і видаткової. Принципи ефективного управління суспільними фінансами ґрунтуються на попередньому моделюванні руху ресурсів. Основна роль відводиться стратегічного планування, яке розраховане на 5 і більше років. Таким чином можуть досягатися значні цілі. Держава розробляє програму соціально-економічного розвитку, становить щороку бюджет, передбачаючи всі витратні статті і необхідні кошти. У бізнесі - та ж картина. Його розвиток залежить від правильного прогнозування і планування. Немає плану - значить, немає системи дій по досягненню поставлених цілей. Все відбувається хаотично. В такому випадку, яким би великим не був дохід, багатшим і успішніше людина не стає. Немає грошей на удосконалення свого дітища - конкуренти стають небезпечними.

Принципи ефективного управління суспільними фінансами
У чому різниця між прогнозуванням і плануванням

Завдання фінансового прогнозування полягає в дослідженні майбутнього фінансового становища підприємства, розробки стратегії збереження його стійкості. Прогнози є основою для розробки плану. фінансове планування дає можливість оцінки фінансового становища, наявних ресурсів, а також можливості збільшення їх обсягу в результаті ефективного використання. По тимчасовому критерію плани діляться на довгострокові, середньострокові і короткострокові. Перші розраховані на тривалий період і зведені до досягнення кінцевого результату. Їх складовою частиною є середньострокові і короткострокові плани.

Що важливо в процесі планування

Для того щоб фінансове прогнозування та планування було результативним, необхідно:

  • вивчення об`єктивних особливостей розвитку того чи іншого суспільства;
  • аналіз ринку;
  • розгляд вихідної бази;
  • облік раніше проведених результативних дій;
  • аналіз економічних чинників (курси валют, ставки по кредитах і його терміни погашення і т.д.);
  • оцінка альтернативних варіантів;
  • аналіз неекономічних чинників (конкуренція, законодавчі зміни і т.д.);
  • розгляд можливості непередбачених обставин;
  • постійний аналіз причин неефективності запланованих дій (якщо такі будуть мати місце).

Ефективність індивідуального підходу

Існує безліч методик процесу планування. Їх можна використовувати для розробки власної системи, яка буде враховувати особливості окремо взятої компанії. Індивідуальне фінансове прогнозування та планування більш ефективно, так як передбачає різні нюанси конкретної діяльності.

Планування і довгостроковість бізнесу

прогнозування і планування
Фінансове прогнозування і планування в своїй основі орієнтоване не на сьогоднішній стан речей, а на реальні можливості бізнесу відповідно поставленим цілям. Тобто для довгострокової і прибуткової роботи підприємства в умовах ринку планове використання фінансових ресурсів є об`єктивним і обов`язковою умовою.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!