Управлінчеські рішення. Типологія, якість

У самих різних ситуаціях людині доводиться приймати управлінські рішення. Особливе значення вони мають в сферах економіки, виробничої діяльності, фінансів та інших. Доцільно сказати про те, що означає сам термін «управління». Управлінчеські рішенняЦе процес, який передбачає надання впливу на об`єкт або систему з метою забезпечення його розвитку та нормального функціонування. Управління відрізняється високим ступенем динамічності. У свою чергу, «прийняття рішення» позначає здійснення вибору одного варіанта з безлічі альтернативних. Фахівці виділяють дві основні групи завдань, що стоять перед керівниками підприємства. Перші - функціональні. Вони обумовлені поділом повноважень між співробітниками господарюючого суб`єкта, як правило, носять стандартний характер. Друга група - ситуаційні. Вони виникають в результаті впливу факторів зовнішнього середовища або порушення взаємодії між наявними на підприємстві системами. Тому швидкість, з якою приймаються управлінські рішення, характеризує те, наскільки добре розвинені адаптивні властивості господарюючого суб`єкта.

Типологія управлінських рішеньЯкість управлінських рішеньЗнання такого важливого аспекту, як типи рішень, дозволяє будь-якому керівникові легко і вірно вибрати технологію вирішення виниклої проблеми. Отже, існує кілька класифікаційних ознак:

  • Залежно від формалізації виділяють: по-перше, добре структуровані управлінські рішення. В даному випадку всі наявні залежності між елементами ситуації, що виникла можна визначити в числовому еквіваленті. По-друге, слабоструктуровані. Йдеться про управлінських рішеннях, які крім кількісних характеристик мають ще й якісну складову. По-третє, неструктуровані. Це рішення, в яких взагалі не відомі кількісні елементи.
  • Типологія управлінських рішеньЗалежно від творчого вкладу керівництва в розробку, всі управлінські рішення поділяють на рутинні, селективні, адаптаційні та інноваційні. Перша група характеризується наявністю стандартних шляхів. У другій заздалегідь відомо число всіх можливих альтернатив рішення. Керівнику лише необхідно здійснити правильний вибір. У третій групі всі управлінські рішення спрямовані на розрахунок форс-мажорних обставин, неврахованих труднощів, які вимагають прояву ініціативи і особистого творчого потенціалу. Остання група включає рішення, необхідні при виникненні складних проблемних ситуацій.
  • Залежно від стереотипності проблемної ситуації, всі управлінські рішення ділять на стандартні, а також непрограмовані, які приймаються в ситуаціях, які раніше не зустрічалися.
  • Є безліч чинників, що впливають на якість прийнятих рішень. Вони можуть мати ситуаційний або поведінковий характер.

Якість управлінських рішень

Досить складно визначити кількісний вплив даного аспекту на діяльність господарюючого суб`єкта. Проте саме від того, наскільки вірно керівник прийняв управлінське рішення, залежить ефективність функціонування підприємства.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!