Трудові ресурси. Ключові моменти

Під трудовими ресурсами зазвичай мають на увазі ту частину населення країни, яка може здійснювати трудову діяльність. Таке визначення дано в законодавстві Російської Федерації. Трудові ресурсиТрудові ресурси включають в себе чоловіків (від шістнадцяти до п`ятдесяти дев`яти років), жінок (від шістнадцяти до п`ятдесяти чотирьох років), а також працюючих підлітків та осіб старше встановленого законом порогу працездатного віку. Слід відрізняти дане поняття від «кадрового потенціалу». Різниця в тому, що останній являє собою максимально можливі показники діяльності підприємства, спрямовані на досягнення поставлених цілей і завдань.

Трудові ресурси і структура ВВП

Можна простежити залежність зайнятості населення в тій чи іншій галузі від структури ВВП (див. Таблицю). Трудові ресурси як взаємозв`язок фізичних, розумових, духовних та інших здібностей людей є основною виробничою силою як суспільства в цілому, так і окремих підприємств різної галузевої належності.

Таблиця 1. Процентний розподіл працездатного населення за галузями

Сфера

Тип країни

Послуги,%

Промисловість,%

Сільське господарство, %

розвинені

Від 60 до 70

Від 25 до 35

Від 2 до 5

нові індустріальні

Від 45 до 55

Від 20 до 25

Від 10 до 25

Країни, що розвиваються

Від 35 до 45

від 15

від 30

Статистика трудових ресурсів

Баланс трудових ресурсівЯкісний рівень, який мають трудові ресурси, має великий вплив в цілому на рівень життя, темпи зростання економіки країни. Багато в чому їх виробничий потенціал залежить від соціально-економічної політики держави. Важливе місце у вивченні даного питання займає статистика трудових ресурсів. Одиницею, яка характеризує наявність робочої сили, є спискова чисельність осіб, зайнятих на підприємстві, сільському господарстві, установі або в усьому народногосподарському комплексі. Статистика кожної конкретної галузі вивчає три основних питання застосування такого важливого елемента народного господарства, як трудові ресурси. Отже, це статистика безпосередньо робочої сили і її використання, рівня продуктивності праці, а також зарплати.

Баланс трудових ресурсів

Статистика трудових ресурсівЦе комплексний метод вивчення і аналізу складу, ефективності використання працездатного населення. Також він застосовується для оцінки ринку зайнятості держави в цілому. Для цих цілей застосовується ціла система показників, які відображають чисельний склад робочої сили, частку економічно активного і неактивного населення. Баланс складається з двох основних розділів: джерел формування ресурсів і розподілу їх за основними видами зайнятості. У кожному з них вказується кількість трудових ресурсів, що припадають на ту чи іншу групу. Цей комплексний метод являє собою міжнародний статистичний стандарт. Дані, наведені в балансі, дозволяють розрахувати показники, які характеризують ступінь активності населення, що знаходиться в працездатному віці (з економічної точки зору), а також рівень безробіття в цілому по країні. Джерелом інформації служать річні звіти з праці, а також дані досліджень з проблем зайнятості населення та безробіття.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!