Рентабельність продукції показує прибутковість підприємства

Одним з кращих показників ефективності роботи є рентабельність продукції і підприємства. Визначається цей показник як співвідношення отриманого прибутку до витрат, які були понесені на її отримання. використовуючи тільки показники рентабельності, можна оцінити діяльність кожної з фірм з різних позицій: ефективність виробництва певних товарів, результативність продажів і капіталу. рентабельність продукції показує, який економічний ефект отримує фірма від виробництва і продажу кожного з видів товарів. Вона показує відносну прибутковість випуску кожної продукції і визначається у відсотках по відношенню до витраченим коштам або вкладеного капіталу.

Як дізнатися про ефективність роботи підприємства

Рентабельність продукції показує

Вміючи проводити аналіз діяльності підприємства, використовуючи тільки його звітні дані, можна зрозуміти, чи є воно прибутковим або збитковим. Так, існує кілька методів визначення рентабельності продукції. Одним із способів розрахунку прибутковості кожного виду продукції, що виробляється є ділення одержаної прибутку від продажу конкретного товару на ціну його реалізації. Також рентабельність продукції визначається відношенням отриманої від реалізації прибутку до виручки від її реалізації. З`ясувати, чи прибуткова робота підприємства в цілому, можна, визначивши загальну рентабельність, як співвідношення зазначеної в балансі прибутку до отриманої виручки від реалізації товарів і послуг. Дізнатися про результативність продажів можна, розділивши чистий прибуток на загальну виручку. Рентабельність продукції показує, чи є сенс далі займатися виробництвом або краще приділити час вивченню ринку, з`ясувати, які товари користуються попитом і, можливо, перепрофілювати фірму.

Рентабельність продукції та підприємстваВизначення рентабельності кожного з напрямків діяльності фірми

Рентабельність продукції визначається відношеннямДосить важливо вести облік окремо по кожному виробленому і реалізованому виду товарів, це дозволить чітко простежити, якого напрямку діяльності компанії варто приділити особливу увагу. Якщо проводити тільки аналіз в цілому, радіючи, що рентабельність продукції показує прибуткову роботу, можна упустити момент, коли якийсь із вироблених товарів перестане приносити прибуток. Можливо, на загальних показниках це ніяк і не відіб`ється, адже збитковість одного з напрямків буде перекриватися отриманої з інших товарів прибутком. Визначаючи рентабельність по кожному типу продукції, можна не тільки простежити зміну цього показника, але і своєчасно провести аналіз факторів, які на це вплинули.

Фактори, що впливають на рентабельність

Так, на прибутковість підприємства можуть вплинути зовнішні і внутрішні чинники. Якщо внутрішні фактори, такі як собівартість продукції, її якість, ціни реалізації, підприємство може коригувати, то зовнішні не піддаються впливу. До зовнішніх факторів відносять ціни на матеріали, вартість доставки, попит на товари. Це все впливає на рентабельність продукції, показує, як вона може змінитися лише у разі зміни зовнішніх, що не піддаються впливу факторів.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!