Види рентабельності та їх значення в оцінці ефективності діяльності підприємства

Рентабельність: основні поняття

Показник рентабельності часто використовують при проведенні порівняння ефективності діяльності декількох підприємств або галузей, що випускають різні види і обсяги продукції. Саме види рентабельності здатні охарактеризувати одержуваний прибуток в зіставленні з витраченими види рентабельностівиробничими ресурсами. У числі основних показників рентабельності, які використовуються при характеристиці її капітальних вкладень в певну діяльність, знаходиться рентабельність власного капіталу. Економічна сутність даних показників міститься в кількості рублів прибутку, що припадають на один рубль капіталу. При розрахунку може бути використана або балансовий прибуток, або чиста.

види рентабельності

Певні види рентабельності сприяють збільшенню розміру прибутку, поліпшення використання виробничих фондів і зниження собівартості продукції. Також дані показники широко використовуються при проведенні оцінки фінансового стану підприємства. Розрізняють такі види рентабельності підприємства: виробництва-продукції та інвестицій.

рентабельність виробництва

види рентабельності та їх призначенняЗагальна рентабельність (виробництва) є економічним показником виробничої ефективності, який вимірюється зіставленням балансового прибутку із середньорічною вартістю основних фондів виробничого призначення, а також всіх оборотних коштів. Рентабельність виробництва відповідає за характеристику ефективності використання підприємством ресурсів у виробничих цілях. Даний показник є відображенням виробничо-господарської діяльності компанії і показує відношення величини використаного капіталу до розміру отриманого прибутку.

рентабельність продукції

види рентабельності підприємстваВиди рентабельності є важливими показниками ефективності результатів господарювання суб`єктів підприємництва, а також їх конкурентоспроможності та прибутковості виробництва послуг і товарів. Іншим різновидом зазначеного економічного показника є норма прибутку, відома під назвою «рентабельність продукції», яка розраховується шляхом відносини всієї суми прибутку до виробничих витрат. Таким чином, за оцінку ефективності виробництва деяких виробів на виробництві відповідають види рентабельності. І їх призначення знаходиться в розрахунку показника ефективності роботи організації або галузі в цілому.

рентабельність інвестицій

До наступного показника відноситься рентабельність інвестицій, укладена в приватному чистого прибутку і обсягу інвестицій. Найчастіше даний інструмент обчислюється відношенням чистого прибутку до суми довгострокового боргу і акціонерного капіталу. Використовувані види рентабельності сприяють порівнянні результатів фінансової діяльності підприємств різних масштабів не в абсолютних значеннях, а відносних показниках. Широко використовуються коефіцієнти рентабельності характеризують рівень прибутковості суб`єкта господарювання та ступінь його прибутковості за допомогою співвідношення доходів на одиницю витрат.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!