Що таке виручка: поняття, види, розрахунок

Виручка - ключовий показник діяльності підприємства. Виручка - це матеріальні або господарські блага, отримані компанією за рахунок надання споживачам товарів чи послуг. Тобто кошти від реалізації продукції.

що таке виручка

сутність

Рентабельність і стійке положення фірми визначає виторг. Дохід організації займає велику питому вагу в загальному прибутку компанії.

Сума виручки в бухгалтерському обліку - надходження коштів від основної діяльності підприємства. Тобто заради чого створена компанія: реалізація товарів і послуг та інші види роботи. Інші надходження - доходи і витрати.

У звітності виручка прописується за вирахуванням непрямих податків.

Ще одна особливість відбитої виручки - обсяг. Не завжди сума, отримана від реалізації товарів, вважається прибутком в повному розмірі. Наприклад, комісійна торгівля: продавець отримує від покупця кошти, але винагороду фірми складе невеликий відсоток. Сума, що залишилася спрямовується комітенту - виробнику товарів.

виручка цеЩоб розуміти, що таке виручка підприємства, необхідно знати про сукупності прибутку фірми за певний період від підсумків діяльності компанії. Виручка підрозділяється на загальний і чистий дохід. Загальна сума - кошти від результатів роботи організації:

 • основна діяльність - реалізація товарів, надані послуги та виконані роботи;
 • інвестиції - продаж цінних паперів і необоротних активів;
 • фінансова діяльність - вид заробітку як результат розміщення інвесторами цінних паперів компанії.

Чистий прибуток - це кошти від реалізації продукції за вирахуванням непрямого податку (ПДВ, акцизи, обов`язкові платежі), різних зборів і знижок по операціях. Показник чистого прибутку - дві основні функції:

 • оцінка результатів роботи компанії;
 • валовий дохід компанії за фактом на відміну від потенційного прибутку.

види виручки

Поняття, що таке виручка включає в себе її види.

 1. Виручка від продажів - результат комерційної і господарсько-виробничої роботи підприємства. Відповідає обсягу реалізації продукції компанії.
 2. Прибуток від послуг ломбардів - кошти, отримані від оцінки та зберігання різної власності, прийнятої в заставу. Також відсоток від короткострокового кредиту із заставою рухомого майна населення, наданого для особистого користування.
 3. Валовий вид - прибуток від продажу товарів і моральних цінностей.
 4. Валютна виручка - це прибуток від експорту продукції і міжнародних кредитів в іноземній валюті.
 5. Маржинальний вид - приріст коштів від продажу випущеної додатково одиниці товару.
 6. Прихована прибуток - кошти, які не відбиваються в бухгалтерському обліку або приховані під виглядом різних операцій.
 7. Середня виручка - це загальний прибуток від реалізації, поділена на число проданих товарів. Повинна дорівнювати ціні, за яку продано виріб. Але з умовою, що всі товари реалізувалися за однією вартістю.

Метод розрахунку виручкияка виручка
Виручка за період - рік, квартал або місяць - підраховується двома способами.

 1. Касовий метод - надійшла сума коштів за звітний період в касу або на рахунок підприємства. Розраховується за фактичним надходженням грошей. Використовується фірмами з доходом до 1 млн. Рублів за квартал протягом року.
 2. Спосіб нарахування - сума вартості проданого товару без обліку надходження грошей. Момент отримання прибутку - дата відвантаження продукції.

Виручка підприємців малого та середнього бізнесу

Суб`єкти підприємництва - споживчі кооперативи та комерційні компанії, крім державних і муніципальних організацій. Яка виручка від реалізації і наданих послуг у малого і середнього бізнесу:

 • до 60 млн. рублів на рік - мікропідприємства;
 • до 400 млн. рублів на рік - мале підприємництво;
 • до 1 млрд. рублів на рік - середній бізнес.

Виручка ІП (індивідуальний підприємець)

Виручка для ІП - кошти, одержувані приватною особою за товари або послуги. Особливості прибутку - касовий метод з обліку сум. Продукція передається споживачеві з відстрочкою оплати. Дохід не нараховується, поки кошти не надійдуть на рахунок. Спосіб має зворотну сторону - аванс в рахунок товару вважається прибутком.

Виручка ІП підрозділяється наступним чином:

 • чистий вид - діяльність підприємця не залежить від розміру і складу податків і акцизів, що входять у вартість реалізації товару;
 • валовий вид - загальна сума коштів за послуги або продукцію.

Виручка ТОВ (товариства з обмеженою відповідальністю)

сума виручкиФірма, створена однією або кількома особами зі статутним капіталом, - ТОВ. Що таке виручка статутного підприємства? Результат продажу товару за вирахуванням матеріальних витрат, внесків у позабюджетні фонди, амортизаційних відрахувань і інших витрат.

Заробіток ТОВ - джерело фінансових надходжень як прибуток від основної діяльності фірми і відрахувань.

Амортизаційні відрахування - частина ціни основних засобів в собівартості продукції, що виготовляється і послуг, що надаються.

виручка корпорацій

Корпорація - юридична сторона з об`єднанням фізичних осіб з функціями самоврядування. Що таке виручка корпорацій? Прибуток від реалізації продукції та орендна плата для підприємств з діяльністю з надання своїх активів у тимчасове користування за угодою.

У бухгалтерської звітності корпорації виручка відбивається в сумі коштів, яка дорівнює величині надходження грошей та іншого майна або дебіторської заборгованості.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!