Рентабельність підприємства - це що? Аналіз рентабельності підприємства

Засновники та акціонери будь-якого підприємства вкрай зацікавлені в розвитку свого бізнесу і періодично аналізують фінансовий стан компанії. Найбільш «говорить» про фактичний стан справ в аспекті фінансів є такий показник, як рентабельність підприємства. Це критерій ступеня ефективності виробництва, вказує розмір прибутку, що перекриває вкладені кошти. Основними відомостями для проведення аналізу рентабельності є балансові дані, а інструментами - різні розрахункові значення. Поговоримо про цей показник, дізнаємося, як його обчислити і як проаналізувати результати розрахунків.

Рентабельність діяльності підприємства

рентабельність підприємства це

Отже, почнемо з загального визначення цього поняття. Розраховують рентабельність для того, щоб побачити частку прибутку в обсязі отриманих доходів, щоб уявити загальну картину того, як спрацювала компанія за звітний період. Цей показник в повній мірі характеризує прибутковість (або прибутковість) фірми. Обчислення здійснюються в абсолютних (рублі) і відносних (відсотки та коефіцієнти) показниках. Рентабельність - розрахункова величина і визначається як співвідношення прибутку до різних груп активів і джерел, наприклад до вартості майна або вкладеним у виробництво інвестицій.

Аналіз рентабельності підприємства

Аналітична робота будується на порівнянні отриманих за звітний період величин із плановими значеннями або показниками роботи за минулі звітні роки. В цілому рентабельність підприємства - це сукупність значень, які вказують рівень прибутковості по різних галузей, виробництв, цехів або від реалізованої продукції. Розглянемо докладніше ці розрахункові інструменти.

аналіз рентабельності підприємства

рентабельність активів

Одним з найбільш важливих показників, без якого не скласти повної картини, є рентабельність активів, т. е. майна компанії. Він являє собою співвідношення частки прибутку, що залишилася у підприємства, до середньої величини активів і визначається за формулою:

Ра = Пч/ А * 100,

де Пч - чистий прибуток, А - вартість активів.

Розрахунок показує отриманий з кожного витраченого рубля відсоток прибутку і рентабельність підприємства, визначає рівень прибутковості компанії в аналізованому періоді. Більш наочно побачити алгоритм розрахунків можна в пропонованій таблиці.

Розрахунок рентабельності активів на основі звітних даних
показникипланове завданняфактичне виконанняВідхилення від плану в тис. Руб.Відхилення від плану в%
1. Чистий прибуток в тис. Руб.2854365980528,21

Середня вартість активів, в т. Ч .:

2. Основні засоби2015422478232411,53
3. Нематеріальні активи1201907058,33
4. Оборотні кошти74528562111014,9
5. Загальна вартість активів (сума рядків 2, 3, 4)3058034889430914,09
6. Рівень рентабельності (рядок 1 / рядок 5 * 100)9,3310,491,15

Проаналізуємо отримані значення. Фактичний рівень рентабельності перевищив планове завдання на 1,15%.

прибутку і рентабельність підприємства

Вплинули на його зростання такі чинники:

  • перевиконання плану по чистому прибутку на суму 805 тис. руб., або на 28,2%, а її понадпланове збільшення підвищило рівень рентабельності на 2,33% (805/34889 * 100);
  • збільшення вартості активів на 14,1% призвело до зниження рентабельності на 1,18% (1,15-2,33 = -1,18%). Іншими словами, якби підвищення вартості активів не сталося, то темп зростання прибутковості становив б не 1,15%, а 2,33%, а отриманий зростання рентабельності на 1,15% досягнуто виключно за рахунок збільшення чистого прибутку.

Аналіз прибутку і рентабельності підприємства потребують і детального розгляду впливу такого фактора, як динаміка основних і обігових коштів.

Основні засоби

На формування прибутку і рентабельність підприємства впливають такі показники, як прибутковість основних засобів. Формула розрахунку така:Рос = Пч/ Сос* 100,

де Сос - середня вартість основних фондів.

У нашому прикладі вона склала 16,28% (3659/22478 * 100).

Рентабельність оборотних коштів

Величина цього показника визначається за формулою:

Рпро = Пч/ Спро* 100,

де Спро - вартість оборотних коштів.

Підставляючи в формулу значення з представленого прикладу, отримаємо зростання рівня рентабельності оборотних коштів на 42,73% (3659/8562 * 100).

Рентабельність вкладень капіталуПрибутковість інвестицій у виробництво визначає ефективність їх використання та розраховується за формулою:

Рвк = Пв/ Іб - 5-й розділ балансу,

де Пв - валовий прибуток, Іб - підсумкове значення по балансу.рентабельність діяльності підприємства

Власний капітал

Аналіз рентабельності підприємства не буде повним без визначення прибутковості власного капіталу, визначального частку доходу з вкладеного учасниками капіталу:

Рск = Пч/ Вск* 100%,

де вск - величина капіталу (підсумок 3 розділу по балансу).

Зіставлення величин рентабельності активів і власного капіталу дає можливість економісту проаналізувати ступінь використання компанією позикових коштів і доцільність цього.

рентабельність продукції

Рентабельність підприємства - це змінюється величина, на коливання якої впливає вельми значущий показник прибутковості продукції, що обчислюється так:

Рпр = Пч/ СТрп * 100%,

де СТрп -Собівартість продажів.розрахунок рентабельності підприємства

Якщо в чисельнику використовувати значення прибутку від проданої продукції, то економіст зможе проаналізувати величину доходу, отриманого з рубля, вкладеного в виробництво і реалізацію товару. Обчислити це значення можна як в цілому по підприємству, так і по структурних підрозділах або виробленим товарам.

Іноді показник рентабельність обчислюється як співвідношення чистого прибутку і величини виручки. На нього впливають зміни собівартості і структури проданих товарів, коливання ринку, який диктує ціни на продукцію, що випускається.

аналізуємо продажу

Ще один показник, що впливає на рентабельність підприємства, - це рентабельність продажів, обумовлена так:

Рр = Пр/ В * 100,

де Пр - прибуток від реалізації, В - обсяг виручки.

Знаходять це значення для визначення частки прибутку в обсязі реалізованої виручки, тому його друга назва - норма прибутковості.аналіз прибутковості та рентабельності підприємства

Зниження показника говорить про падіння попиту на що випускається товар, а відповідно, і зниження його ринкової конкурентоспроможності.

Рентабельність продажів залежить від коливання ціни і собівартості товару. Підвищення норми прибутковості досягається:

• збільшенням ціни на реалізовані товари;

• падінням собівартості;

• підвищенням частки найбільш конкурентоспроможних і рентабельних товарних груп.

проведений розрахунок рентабельності підприємства дозволить керівництву розробити заходи щодо збільшення прибутковості продажів з урахуванням ринкових змін, переглянути структуру товарних груп, здійснюючи грамотну асортиментну політику, виявити резерви і проконтролювати виробничі витрати за елементами витрат.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!