Фонд оплати праці: принципи його формування

Фонд оплати праці - це сума коштів суб`єкта господарювання, призначених для виплати заробітної плати.

розрахунок

фонд оплати праці

При здійсненні будь-якого виробничого процесу повинні бути враховані різні витрати з метою формування достовірної собівартості продукції. Одна із значних витратних статей - заробітна плата співробітників. Саме з коштів, які безпосередньо йдуть на оплату даної статті витрат, формується фонд оплати праці. Даний показник можна уявити у вигляді формули:

ФОП = ОЗ + ДЗ + ОС, де:

  • ОЗ - основна зарплата співробітників підприємства;
  • ДЗ - додаткова зарплата;
  • ОС - відрахування в різні соціальні фонди.

З розподілу заробітної плати на основну і додаткову, існують і різні фонди для її виплати.

нарахування на фонд оплати праціФонд оплати основного заробітку розраховується на підставі суми розцінок на готову продукцію, помножену на запланований обсяг. Не можна забувати і про належну премії основним працівникам, яка обчислюється, виходячи з 60% заробітної плати.

Таким чином, основна заробітна плата повинна дорівнювати сумі нарахувань і премії. Сюди також можуть входити і такі додаткові виплати, як матеріальна допомога, премія за особливі заслуги і т. п.

При розрахунку заробітної плати службовців приймається до уваги місячний оклад, кількість працівників згідно зі штатним розкладом, кількість місяців, в яких вони працювали, і норматив належної премії.

Нарахування на фонд оплати праці

Відповідно до чинного законодавства, на суми заробітної плати робляться відповідні нарахування в розмірі 39,5%. З отриманої суми перераховуються в різні страхові фонди суми в таких розмірах:- 29% - Пенсійний фонд;

- 3,6% - медичне страхування;

- 5,4% - соціальне страхування;

- 1,5% - фонд зайнятості.

Основне призначення ФОПфонд оплати праці це

Економістами цей термін досить успішно використовується при плануванні виробництва, а також в процесі реалізації управлінських функцій у фінансовій сфері суб`єкта господарювання. Фактично ними визначається сумарний обсяг витрат на персонал, які може понести підприємство в поточному місяці, кварталі чи року. При цьому до уваги беруться відповідні фактичні показники попереднього періоду і аналізується обґрунтованість їх виплати. Так, в процесі здійснення такого моніторингу виявляються разові виплати, яких можна уникнути в цьому періоді, але повинні бути враховані і інші витрати, пов`язані, наприклад, з виходом співробітників на пенсію (може бути виплачено додаткова допомога), або зі збільшеною матеріальною допомогою (за високі результати праці).

Виходячи з практики, фонд оплати праці формується за середнім показником. Беруться до уваги відповідні параметри не менше ніж за три попередні періоди.

Особливості визначення ФОП

фонд оплати праці

Якщо мова йде про підприємства сектора торгівлі, то фонд оплати праці формується з розрахунку прогнозованих продажів. Це пов`язано з тим, що на підприємствах даної сфери діє відрядна система оплати, і співробітникам нараховується заробітна плата в процентному співвідношенні, виходячи з обсягів реалізованої продукції. Аналогічний принцип діє і у виробничому секторі економіки.

В сфері обслуговування в основному діє погодинна система, що передбачає нарахування зарплати за фактично відпрацьовані години.

Таким чином, фонд оплати праці в прогнозних розмірах закладається в структуру планованих витрат. Даний показник знаходить своє відображення в русі грошових коштів, а також при формуванні бюджету підприємства.

Відмінності в сумі ФОП при формуванні собівартості та виплаті зарплати

На слух терміни про фактичну виплату заробітної плати і витрати самого суб`єкта господарювання на дану статтю досить співзвучні, але необхідно пам`ятати про їх кардинальних відмінностях. При розрахунку суми собівартості готової продукції повинен бути використаний принцип нарахування (ведеться облік належних працівникам виплат). Іноді фактична виплата дещо відрізняється від нарахувань у зв`язку з переходами частини зарплати на наступний місяць. Так, найчастіше оплата здійснюється в два етапи: аванс і остаточний розрахунок за місяць. І саме друга частина може бути виплачена в першій декаді наступного місяця.

Зразок формування фонду

Наприклад, в травні співробітникам на підприємстві сформований фонд оплати праці в сумі 7 мільйонів рублів. У цьому ж місяці, на самому початку, виплачений залишок зарплати квітня в сумі 1,5 мільйона. Також проведена видача авансу за травень у сумі 3,5 мільйона. Тому фактично виплати зарплати склали 5,0 мільйонів рублів (1,5 + 3,5), а фонд оплати праці - 7 мільйонів рублів.

висновок

фонд оплати праці це

Підсумовуючи викладений матеріал, можна сформулювати наступні висновки:

- Фонд оплати праці повинен включати в себе абсолютно всі нарахування, які належать працівникам за виконання ними своїх функціональних обов`язків протягом того місяця, в якому дане нарахування було зроблено. Отриманий результат не може враховуватися ні в якому іншому звітному періоді.

- Сума фінансових коштів, призначених для виплати зарплати, повинна включати в себе обсяг всіх грошових виплат, виходячи із зобов`язань суб`єкта господарювання за розрахунками з працівниками, у яких термін вже настав. Тому зазначена сума може включати в себе зобов`язання як по поточним, так і по попередніх періодів.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!