Що таке рентабельність продукції?

рентабельність продукціїзагальне визначення

Рентабельність продукції являє собою важливий економічний показник. При розгляді даного питання з боку економіки стає ясно, що шукане поняття показує економічну ефективність виробництва. Проте у багатьох випадках подібний показник є відношенням прибутку до витраченим ресурсам і активів. Отже, рентабельність продукції визначається за формулою і розраховується у вигляді коефіцієнта, що виражається в процентному співвідношенні. Крім цього необхідно відзначити, що сучасна економіка виділяє кілька типів представленого показника.

два типу

Рентабельність продукції - корисний показник, що відображає рівень використання трудових, матеріальних і грошових ресурсів, а також природних компонентів, витрачених на виготовлення одиниці продукту. При цьому необхідно розрізняти два підходи. У першому знаходиться сума прибутку, одержуваної за одиницю витрачених коштів, у другому, навпаки, оцінюється прибуток, яку отримують від кожної грошової одиниці, заробленої на збуті товару. Крім того, поняття "рентабельність продукції" можна розділити на дві категорії: чисту і загальну, відповідно до характером виробів. Наприклад, рентабельність кожної окремої одиниці товару або ж узагальнено, товарна і реалізована форми. Крім того, в деяких випадках може використовуватися поняття рентабельності стосовно до всього підприємству в цілому.

Як визначити рентабельність продукціїЯк визначити рентабельність продукції?

Це питання, мабуть, не один раз стояв на порядку денному у багатьох співробітників бухгалтерського відділу. Однак неможливо вивести єдину формулу для всіх видів категорій бізнесу. Таким чином, оцінка ефективності для різних організацій може проводитися при використанні відрізняються показників. Розглянемо основні категорії.Рентабельність продукції визначається

1. Рентабельність активів

Це значення, що показує кількість витрачених коштів, залучених організацією для отримання прибутку, яка дорівнює за значенням 1 руб. Розрахунок необоротних, а також оборотних активів виробляють на підставі співвідношення фінансових виплат (до проведення податкових відрахувань) до середньої вартості сукупності активів компанії за конкретний відрізок часу.

2. Рентабельність продукції

Як вже говорилося раніше, це коефіцієнт, пов`язаний з отриманим прибутком і витратами. Показує ефективність виготовлення і реалізації конкретного виду продукції.

3. Рентабельність виробництва

Являє собою більш загальний показник, який характеризується успішністю бізнесу в цілому або ж одного з його підрозділів. Виражається шляхом обчислення відношення між чистим прибутком і витратами. У тому випадку, якщо величина доходу є більше показника витрат, підприємство або організація вважається рентабельним. До найбільш важливими показниками збільшення рентабельності традиційно відносять збільшення якості продукції, що випускається, а також зниження собівартості з розрахунку на один виріб.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!