Техніко-економічні показники та їх значення для підприємства

Визначення показників для підприємства

техніко економічні показники

Техніко-економічні показники є структурним елементом системи вимірників, з використанням якої дається характеристика матеріально-виробничій базі суб`єкта господарювання та ефективності використання ресурсів. Основне їх призначення - планування і аналіз організації праці і виробництва, технічної оснащеності, оцінка якості продукції і ефективності використання різних фондів, а також трудових ресурсів. Техніко-економічні показники підприємства повинні базуватися на використанні інформаційної аналітичної складової в формі матеріалів планових різних документів, даних як статистичного, так і бухгалтерського обліку і аналізу суб`єкта господарювання. У світлі використання сучасних технологій деяка фінансова звітність завдяки своєму розміщенню на Інтернет-ресурсах є доступною зовнішнім користувачам (прикладом служить документація відкритих акціонерних товариств). При цьому організації інших форм власності свої техніко-економічні показники намагаються не розголошувати, і в деяких випадках зазначеної інформації керівниками цих підприємств присвоюється гриф «Для службового користування».показники роботи підприємства

Класифікація показників виробничого підприємства

Наприклад, обсяг випуску або реалізації продукції в натуральному вимірі характеризується з позиції дослідження взаємодії виробничої та комерційної сторін діяльності суб`єкта господарювання. Показники роботи підприємства, пов`язані з оцінкою його виробничих потужностей і середньої по році вартості основних фондів виробничого призначення, відображають потенційні можливості виробництва суб`єкта господарювання і величину нерухомого майна. Середньорічна чисельність персоналу, задіяного на виробництві, а також величина грошових ресурсів, призначених для оплати праці, мають важливе значення при проведенні оцінки кількості робочих місць, рівня матеріальної і технічної забезпеченості співробітників, динаміки даних параметрів. Також зазначені індекси служать основою при розрахунках продуктивності і середньомісячної оплати праці. Основні показники роботи підприємства відображають повну собівартість товарної продукції і прибутку або збитки звітного періоду. Вони є дзеркальним відображенням сукупних витрат і кінцевих результатів.

основні показники роботи підприємства

Бізнес-планування з використанням індексів

Техніко-економічні показники діяльності суб`єкта господарювання формуються в єдиний документ з відповідним обґрунтуванням. Воно повинно бути розроблено при створенні будь-якого виробничого підприємства, а також при здійсненні його реконструкції. Даним документом підтверджується економічність як проектування, так і господарської діяльності підприємства. У процесі формування техніко-економічного обгрунтування повинні бути визначені необхідний рівень виробничої потужності суб`єкта господарювання, потреба в сировині і матеріалах, а також треба розглядати рішення таких питань, як собівартість продукції і економічна ефективність здійснених капітальних вкладень.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!