Оцінка ефективності підприємства. Аналіз рентабельності

Ефективність роботи підприємства відбивається в результатах фінансової діяльності і загальній сумі отриманого прибутку. Аналіз рентабельності проводиться за рахунок комплексної оцінки даних показників і характеризує всі сторони господарювання. Як правило, він допомагає в прийнятті управлінських рішень при розробці стратегії захоплення ринку або для збереження конкурентних позицій.

аналіз рентабельностіВизначення і завдання аналізу рентабельності

Умови проведення виробничої та реалізаційної діяльності впливають на фінансову стабільність підприємства і одержуваний прибуток. Аналіз рентабельності - це діяльність, спрямована на вивчення показників, пов`язаних з ефективністю використання матеріальних і трудових ресурсів фірми в співвідношенні з поточними витратами. Завданнями даного аналізу є:

  • Оцінка виконання поставлених цілей відповідно до запланованими показниками. Найчастіше основою для такого аналізу є бізнес-план, в зв`язку з чим рекомендується складати короткострокову програму дій для відповідності поточним умовам ринку.
  • Вивчення динаміки зміни показників. В даному випадку зіставляються показники минулих періодів для виявлення тенденцій, що склалися, знання яких допоможе при складанні прогнозів подальших витрат і очікуваного прибутку.
  • Пошук слабких сторін господарювання. Виконання цього завдання забезпечує зниження ризиків внутрішнього середовища підприємства, а також сприяє поліпшенню стратегічного контролю.


аналіз рентабельності капіталу

Основні показники рентабельності

У процесі вивчення діяльності підприємства необхідно застосовувати окремий підхід до деяких її складових залежно від поставлених завдань. Відповідно до цього принципу виділяють такі показники рентабельності:

  1. Прибутковість продукції. До даних показників відносяться всі чинники, які стосуються ефективності реалізації та просування товарів, а також рівня задоволення потреб покупців. Факторний аналіз рентабельності продукції проводиться на основі зміни структури реалізованої продукції, собівартості і середніх цін. Його відмінною рисою є побудова спеціальної моделі, яка включає в себе різні періоди продажів, що дозволяє визначити ефективність дії заходів з просування товарів та підвищення рівня збуту. Аналіз рентабельності продукції на такому рівні є ключовим моментом при розробці подальших перспектив розвитку займаних ділянок ринку.
  2. Рентабельність активів. Цей показник розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до загальної вартісної сумі використовуваних засобів. При цьому аналіз рентабельності капіталу включає в себе облік терміну використання нововведеного факторний аналіз рентабельності продукціїактивів і їх окупності.
  3. Потік готівки. Аналіз рентабельності пов`язаний з показниками ліквідності підприємства. Потік готівки відображає розподіл отриманого прибутку і погашення поточних заборгованостей фірми, що призводить до стану фінансової стабільності.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!