Дисципліна праці - найважливіший інструмент досягнення високих показників продуктивності праці

Важливість трудової дисципліни

Спільна праця людей, офіційно працюючих в будь-якої організації, ніколи не буде достатньо ефективним без дотримання дисципліни праці та внутрішнього трудового розпорядку. Це є незаперечним фактом.

Що таке дисципліна праці і трудовий розпорядок

дисципліна праці

Більш повну відповідь на це питання можна отримати в КЗпП. Якщо ж трохи спростити, то дисципліна праці - це набір якихось правил і норм поведінки, які зобов`язані дотримуватися всі співробітники підприємства під час виробничого чи іншого робочого процесу. Внутрішній трудовий розпорядок є систему взаємин людей усередині трудового колективу, що виконує якісь трудові обов`язки.

Юридична основа дисципліни праці

Як і всі інші норми праці, ця має під собою цілком реальну законодавче підґрунтя. Дисципліна праці і трудовий розпорядок гарантуються і регулюються Трудовим кодексом, державними законами і додатками до них, трудовим і колективним договорами, а також місцевими законами. Її значення полягає в наступних моментах:

- сприяння досягненню високої якості роботи всіх без винятку працівників і підприємства в цілому;

- повне розкриття потенціалу працівників, що дозволяє їм працювати з повною віддачею, отримуючи від роботи моральне задоволення;- розумне використання робочого часу як окремих працівників, так і всього трудового колективу в цілому;

- сприяння охороні праці під час трудового процесу.

Методи забезпечення дисципліни праці

дисципліна праці і трудовий розпорядок

Для того щоб більш раціонально виконувалися вимоги, необхідно комбінувати різні способи впливу на співробітників. У загальному і цілому, дисципліна праці розуміється як звід обов`язків учасників трудового процесу, а також набір норм і правил поведінки, обов`язкових для виконання всіма учасниками робочого процесу без винятку. Якщо розглядати більш детально, то внутрішня трудова дисципліна має на увазі створення роботодавцем соціальних, технічних і економічних умов, необхідних для повноцінного і продуктивного виконання працівниками своїх обов`язків. Для цього трудова дисципліна має на увазі використання також і таких методів:- створення позитивної мотивації до праці у співробітників шляхом переконання і умовлянь;

- моральні і економічні заохочення за сумлінну працю і якісно виконану роботу;

- створення внутрішньої атмосфери неприйняття порушників внутрішніх норм поведінки;

- розробка і застосування системи дисциплінарного, громадського та фінансового покарання порушників.

Порушення норм дисципліни праці

Що стосується порушень, то в таких випадках трудова дисципліна регламентує застосування таких заходів покарання:

- зауваження;

- публічна догана;

- штраф;

- звільнення.

Інші покарання за порушення

дисципліна праці це

Будь-які інші стягнення, що не входять до цього переліку, є незаконними, не мають ніякої юридичної сили і не повинні застосовуватися. Стягнення накладає спеціально уповноважений член трудового колективу в межах строків, встановлених законодавчими та нормативними актами. Попередньо порушник зобов`язаний дати письмове пояснення своїх дій, що призвели до порушення. Крім того, Трудовим кодексом визначається тяжкість того чи іншого порушення, відповідно до чого і можуть застосовуватися ті чи інші міри покарання.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!