Антиінфляційна політика: сутність та основні засоби її реалізації

Сутність антиінфляційної політики

антиінфляційна політика

Антиінфляційна політика спрямована на подолання такого економічного явища, як інфляція. У вітчизняній сучасній літературі саме слово «інфляція» найчастіше ототожнюється з визначенням попиту і пропозиції при деяких змінах. Дуже часто інфляція ставиться в залежність від наступних економічних категорій: пропозиція, попит і рівновагу. Окремою ухвалою інфляції є перевищення грошової маси, яка знаходиться в обігу, над вартістю послуг і товарів, що призводить до істотного їх знецінення. Інфляція і антиінфляційна політика - два поняття, тісно взаємопов`язані і взаємодіють один з одним.

Типи економічних політик в антиінфляційному регулюванні

При антиінфляційному регулюванні можуть бути використані дві наступні різновиди економічної політики:

антиінфляційна політика це- політика, спрямованість якої орієнтується на скорочення дефіциту в бюджеті, стримування грошової емісії з одночасним обмеженням кредитної експансії. Використання монетаристських методів дозволяє здійснювати регулювання динаміки грошової маси в рамках темпу зростання ВВП;

- політика, яка регулює ціни і доходи з метою пов`язання зростання заробітної плати з відповідним зростанням цін. При цьому в якості засобу приймається індексація доходів, яка визначається величиною прожиткового мінімуму або стандартної споживчого кошика з обов`язковим погодженням з динамікою цін.

Методи регулювання зростання зарплати

інфляція і антиінфляційна політика

Антиінфляційна політика спрямована на регулювання доходів, засноване на формуванні та реалізації в процесі взаємодії інтересів суб`єктів господарювання і державної політики. Безпосередній вплив на зростання зарплати реалізовується двома методами: за допомогою здійснення контролю росту цін і зарплат законодавчим шляхом-використання методу договірного регулювання зростання зарплати під час укладення колективних угод. Антиінфляційна політика за першим методом здійснюється з використанням, наприклад, податкової системи, яка передбачає певні покарання за перевищення цін понад затверджений рівня. При реалізації другого методу впливу на зростання заробітної плати і цін уряд в основному звертається до профспілок з проханням в утвердженні рівня обмежень зростання зарплати протягом року (наприклад, 2%). Є і другий варіант вирішення даного питання - антиінфляційна політика спрямована на досягнення певного компромісу між профспілками і урядом, згідно з яким профспілки повинні не вимагати зростання заробітної плати в обмін на заходи уряду, спрямовані на стримування зростання податків.

висновок

Потрібно не забувати і про те, що для ринкової економіки необхідно особливо строга регламентація всього бюджетного процесу. Саме таку функцію сьогодні виконує бюджетний кодекс. Таким чином, антиінфляційна політика - це заходи, спрямовані на загальне оздоровлення різних бюджетів з подоланням кризових економічних ситуацій в Росії.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!