Правовий звичай як один з джерел права

Правовий звичай справедливо вважається першим джерелом права. Чому саме ця форма була створена раніше за інших? Право розвивалося поступово і повільно. Воно виникло в стародавньому суспільстві, де тривалий час система регулювання всіх видів суспільних відносин зберігалася у вигляді багатовікових традицій. Їх виконували просто по спадкоємності, за принципом "як робив мій батько, так буду поступати і я". Ці традиції були священними. Їх порушення тягло за собою вигнання з громади, а значить, неминучу смерть, адже в ті часи людина не могла існувати один. Поступово з розвитком суспільства з`явилися товарно-грошові відносини, а одночасно з ними - і необхідність їх регламентувати. Для того щоб зберегти безперечність приписів, які були в цей час створені, нормам були додані властивості звичаю, тобто релігійний, обрядовий характер. І тут виникає закономірне питання. Чи всі традиції, норми моралі являють собою правовий звичай? Для відповіді розглянемо особливості цієї форми права.правовий звичайОсобливості правового звичаю

Чим правовий звичай відрізняється від інших джерел права? По-перше, він завжди встановлюється самою державою в результаті відбору найкращих способів поведінки в будь-яких ситуаціях. По-друге, правовий звичай характеризує така особливість, як партикуляризм. По-третє, такого роду правила зберігалися в усній формі, і лише на більш пізніх етапах початок практикуватися їх записування. Ці характеристики і відрізняють правовий звичай як джерело права від інших форм збереження нормативних приписів.правовий звичай як форма праваСтановлення правового звичаю

Виникнення цієї форми права відбувалося за таким сценарієм. Спочатку з`явилися зовсім нові, несхожі на попередні, суспільні відносини. Люди не знали, що робити в такій незвичній ситуації. Але найбільш сміливий представник спільності певним чином повівся в нових відносинах. Після цього той спосіб поведінки, який він продемонстрував, визнається загальнообов`язковим в тому випадку, якщо суспільство вважало його вчинок вигідним і розумним.

Етапи розвитку правового звичаю

Правовий звичай як форма права пройшов у своєму розвитку певні стадії. Спочатку він представляв собою різні обрядові дії і навіть не осмислювався членами суспільства. Далі було з`ясування значення звичаю, і він став висловлюватися за допомогою прислів`їв і приказок. Наступні етапом розвитку цієї форми права було його відображення в казках, віршах, билинах, легендах і піснях. І, нарешті, остання стадія збереження звичаю була його записування.правовий звичай як джерело права

Забуття правового звичаю

Поступово це джерело права втратив своє початкове, особливе значення в правовій системі. Це було викликано тим, що правовий звичай важко піддається зміні, йому властивий консерватизм, в той час як громадські відносини змінюються динамічно з розвитком суспільства. Друга обставина, яка викликала забуття правового звичаю, - це посилення законодавчої ролі держави, яке стало претендувати на роль єдиного творця права. Однак в даний час ця форма права зберігається в багатьох країнах Африки, Океанії та Латинської Америки, а також в мусульманських країнах.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!