Інвентаризаційний опис: основні правила оформлення і поширені помилки

На кожному підприємстві періодично повинна проводитися інвентаризація, тобто перевірка фактично наявного обладнання на складі по відношенню до даних, зазначених у документації. З цією метою складаються цілі комісії, члени яких несуть відповідальність за дотримання встановлених правил. В процесі заходу створюється інвентаризаційний опис. Вона і служить підставою для порівняння з первинною документацією.

Інвентаризаційний опис оформляється вручну

інвентаризаційний опис

Отже, безпосередньо перед проведенням процедури звірки необхідно підготувати звітність на певну дату. Всі оборотні документи, прибуткові та видаткові ордери / накладні слід надати членам комісії. Найчастіше перевіряється наявність товару на складах за наявними даними про залишки матеріальних цінностей. Як правило, в кожному територіально відокремленому підрозділі призначається матеріально-відповідальна особа. Воно повинно документально обґрунтувати виявлені розбіжності. Рекомендується вести облік кожного товару по партіях і серійними номерами, адже це дозволить уникнути пересортиці і заощадить час на виявлення розбіжностей. Бланки інвентаризаційних описів розробляються фахівцями підприємства з урахуванням вимог нинішнього законодавства. Звичайно, заповнювати їх вручну досить складно і незручно. Проте, економиться час, яке було б витрачено для занесення даних в комп`ютер. Після перевірки фактичної наявності обладнання на складі складається порівняльна відомість, яка і дозволяє виявити невідповідність. Виконання подібної роботи вручну пов`язане з одним серйозним недоліком: занадто висока ймовірність помилки, адже людський фактор завжди має місце бути.

Інвентаризаційний опис в електронному вигляді

інвентаризаційна відомість форма

На сьогоднішній день більш досконалої і менш трудомісткою вважається виконання перевірочних робіт за допомогою спеціалізованих програм і обладнання. Отже, товар на складі проходить спеціальне сканування, а отримані дані автоматично заносяться в встановлені форми. Після повного заповнення всіх аркушів формується інвентаризаційна відомість. Форма її може залишатися стандартної або коригуватися за бажанням замовника. Також в автоматичному режимі відбувається порівняння факту з даними бухгалтерського обліку. В кінцевому рахунку фахівець отримує результат у вигляді списку невідповідностей, які може скорегувати на власний розсуд. Надлишок або нестача товару відображається у вигляді актів на списання або оприбуткування товару.

Інвентаризаційний опис: поширені помилки

бланки інвентаризаційних описів

В першу чергу хочеться відзначити, що звіряння фактичної наявності товару повинна проводитися регулярно. Безвідповідальне ставлення до подібних питань призводить до зниження рівня прибутковості підприємства і, як наслідок, зменшення розміру оплати праці. Інвентаризацію потрібно проводити якісно, не допускаючи поблажок і неуважності. При грамотному підході в період таких процедур можна виявити браковані або прострочені вироби, своєчасно списати непридатний товар і тим самим значно підвищити престиж фірми.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!